Polybius, Histories, book 3, chapter 12

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 12)

πᾶν γάρ τι πρᾶξαι κατ’ αὐτῶν ὃ δυνατὸσ εἰή. ὁ μὲν οὖν Ἀντίοχοσ ἀκούσασ καὶ δόξασ αὐτοπαθῶσ ἅμα δ’ ἀληθινῶσ εἰρῆσθαι, πάσησ τῆσ προϋπαρχούσησ ὑποψίασ ἀπέστη. τῆσ μέντοι γε δυσμενείασ τῆσ Ἀμίλκου καὶ τῆσ ὅλησ προθέσεωσ ὁμολογούμενον θετέον εἶναι τοῦτο μαρτύριον, ὡσ καὶ δι’ αὐτῶν φανερὸν ἐγένετο τῶν πραγμάτων.

τοιούτουσ γὰρ ἐχθροὺσ παρεσκεύασε Ῥωμαίοισ Ἀσδρούβαν τε τὸν τῆσ θυγατρὸσ ἄνδρα καὶ τὸν αὑτοῦ κατὰ φύσιν υἱὸν Ἀννίβαν ὥστε μὴ καταλιπεῖν ὑπερβολὴν δυσμενείασ.

Ἀσδρούβασ μὲν οὖν προαποθανὼν οὐ πᾶσιν ἔκδηλον ἐποίησε τὴν αὑτοῦ πρόθεσιν·

Ἀννίβᾳ δὲ παρέδωκαν οἱ καιροὶ καὶ λίαν ἐναποδείξασθαι τὴν πατρῴαν ἔχθραν εἰσ Ῥωμαίουσ. διὸ καὶ τοὺσ ἐπὶ πραγμάτων ταττομένουσ χρὴ τῶν τοιούτων οὐδενὸσ μᾶλλον φροντίζειν ὡσ τοῦ μὴ λανθάνειν τὰσ προαιρέσεισ τῶν διαλυομένων τὰσ ἔχθρασ ἢ συντιθεμένων τὰσ φιλίασ, πότε τοῖσ καιροῖσ εἴκοντεσ καὶ πότε ταῖσ ψυχαῖσ ἡττώμενοι ποιοῦνται τὰσ συνθήκασ, ἵνα τοὺσ μὲν ἐφέδρουσ νομίζοντεσ εἶναι τῶν καιρῶν ἀεὶ φυλάττωνται, τοῖσ δὲ πιστεύοντεσ ὡσ ὑπηκόοισ ἢ φίλοισ ἀληθινοῖσ πᾶν τὸ παραπῖπτον ἐξ ἑτοίμου παραγγέλλωσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION