Polybius, Histories, book 3, chapter 7

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 7)

Ἀλεξάνδρου διάβασιν εἰσ τὴν Ἀσίαν. καὶ μὴν τοῦ κατ’ Ἀντίοχον καὶ Ῥωμαίουσ δῆλον ὡσ αἰτίαν μὲν τὴν Αἰτωλῶν ὀργὴν θετέον. ἐκεῖνοι γὰρ δόξαντεσ ὑπὸ Ῥωμαίων ὠλιγωρῆσθαι κατὰ πολλὰ περὶ τὴν ἔκβασιν τὴν ἐκ τοῦ Φιλίππου πολέμου, καθάπερ ἐπάνω προεῖπον, οὐ μόνον Ἀντίοχον ἐπεσπάσαντο, πᾶν δὲ καὶ πρᾶξαι καὶ παθεῖν ὑπέστησαν διὰ τὴν ἐπιγενομένην ὀργὴν ἐκ τῶν προειρημένων καιρῶν.

πρόφασιν δ’ ἡγητέον τὴν τῶν Ἑλλήνων ἐλευθέρωσιν, ἣν ἐκεῖνοι περιπορευόμενοι μετ’ Ἀντιόχου τὰσ πόλεισ ἀλόγωσ καὶ ψευδῶσ κατήγγελλον, ἀρχὴν δὲ τοῦ πολέμου τὸν Ἀντιόχου κατάπλουν εἰσ Δημητριάδα.

Ἐγὼ δὲ τὴν ἐπὶ πλεῖον διαστολὴν πεποίημαι περὶ τούτων οὐχ ἕνεκα τῆσ τῶν συγγραφέων ἐπιτιμήσεωσ, χάριν δὲ τῆσ τῶν φιλομαθούντων ἐπανορθώσεωσ.

τί γὰρ ὄφελοσ ἰατροῦ κάμνουσιν ἀγνοοῦντοσ τὰσ αἰτίασ τῶν περὶ τὰ σώματα διαθέσεων;

τί δ’ ἀνδρὸσ πραγματικοῦ μὴ δυναμένου συλλογίζεσθαι πῶσ καὶ διὰ τί καὶ πόθεν ἕκαστα τῶν πραγμάτων τὰσ ἀφορμὰσ εἴληφεν; οὔτε γὰρ ἐκεῖνον εἰκὸσ οὐδέποτε δεόντωσ συστήσασθαι τὰσ τῶν σωμάτων θεραπείασ, οὔτε τὸν πραγματικὸν οὐδὲν οἱο͂́ν τε κατὰ τρόπον χειρίσαι τῶν προσπιπτόντων ἄνευ τῆσ τῶν προειρημένων ἐπιγνώσεωσ.

διόπερ οὐδὲν οὕτω φυλακτέον καὶ ζητητέον ὡσ τὰσ αἰτίασ ἑκάστου τῶν συμβαινόντων, ἐπειδὴ φύεται μὲν ἐκ τῶν τυχόντων πολλάκισ τὰ μέγιστα τῶν πραγμάτων, ἰᾶσθαι δὲ ῥᾷστόν ἐστιν παντὸσ τὰσ πρώτασ ἐπιβολὰσ καὶ διαλήψεισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION