Polybius, Histories, book 3, chapter 4

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 4)

Εἰ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν τῶν κατορθωμάτων ἢ καὶ τῶν ἐλαττωμάτων ἱκανὴν ἐνεδέχετο ποιήσασθαι τὴν διάληψιν ὑπὲρ τῶν ψεκτῶν ἢ τοὐναντίον ἐπαινετῶν ἀνδρῶν καὶ πολιτευμάτων, ἐνθάδε που λήγειν ἂν ἡμᾶσ ἔδει καὶ καταστρέφειν ἅμα τὴν διήγησιν καὶ τὴν πραγματείαν ἐπὶ τὰσ τελευταίασ ῥηθείσασ πράξεισ κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆσ πρόθεσιν. ὅ τε γὰρ χρόνοσ ὁ πεντηκοντακαιτριετὴσ εἰσ ταῦτ’ ἔληγεν, ἥ τ’ αὔξησισ καὶ προκοπὴ τῆσ Ῥωμαίων δυναστείασ ἐτετελείωτο·

πρὸσ δὲ τούτοισ ὁμολογούμενον ἐδόκει τοῦτ’ εἶναι καὶ κατηναγκασμένον ἅπασιν ὅτι λοιπόν ἐστι Ῥωμαίων ἀκούειν καὶ τούτοισ πειθαρχεῖν ὑπὲρ τῶν παραγγελλομένων.

προσθετέον ἂν εἰή ταῖσ προειρημέναισ πράξεσι τήν τε τῶν κρατούντων αἱρ́εσιν, ποία τισ ἦν μετὰ ταῦτα καὶ πῶσ προεστάτει τῶν ὅλων, τάσ τε τῶν ἄλλων ἀποδοχὰσ καὶ διαλήψεισ, πόσαι καὶ τίνεσ ὑπῆρχον περὶ τῶν ἡγουμένων, πρὸσ δὲ τούτοισ τὰσ ὁρμὰσ καὶ τοὺσ ζήλουσ ἐξηγητέον, τίνεσ παρ’ ἑκάστοισ ἐπεκράτουν καὶ κατίσχυον περί τε τοὺσ κατ’ ἰδίαν βίουσ καὶ τὰσ κοινὰσ πολιτείασ.

δῆλον γὰρ ὡσ ἐκ τούτων φανερὸν ἔσται τοῖσ μὲν νῦν οὖσιν πότερα φευκτὴν ἢ τοὐναντίον αἱρετὴν εἶναι συμβαίνει τὴν Ῥωμαίων δυναστείαν, τοῖσ δ’ ἐπιγενομένοισ πότερον ἐπαινετὴν καὶ ζηλωτὴν ἢ ψεκτὴν γεγονέναι νομιστέον τὴν ἀρχὴν αὐτῶν.

τὸ γὰρ ὠφέλιμον τῆσ ἡμετέρασ ἱστορίασ πρόσ τε τὸ παρὸν καὶ πρὸσ τὸ μέλλον ἐν τούτῳ πλεῖστον κείσεται τῷ μέρει.

οὐ γὰρ δὴ τοῦτ’ εἶναι τέλοσ ὑποληπτέον ἐν πράγμασιν οὔτε τοῖσ ἡγουμένοισ οὔτε τοῖσ ἀποφαινομένοισ ὑπὲρ τούτων, τὸ νικῆσαι καὶ ποιήσασθαι πάντασ ὑφ’ ἑαυτούσ.

οὔτε γὰρ πολεμεῖ τοῖσ πέλασ οὐδεὶσ νοῦν ἔχων ἕνεκεν αὐτοῦ τοῦ καταγωνίσασθαι τοὺσ ἀντιταττομένουσ, οὔτε πλεῖ τὰ πελάγη χάριν τοῦ περαιωθῆναι μόνον, καὶ μὴν οὐδὲ τὰσ ἐμπειρίασ καὶ τέχνασ αὐτῆσ ἕνεκα τῆσ ἐπιστήμησ ἀναλαμβάνει·

πάντεσ δὲ πράττουσι πάντα χάριν τῶν ἐπιγινομένων τοῖσ ἔργοισ ἡδέων ἢ καλῶν ἢ συμφερόντων.

διὸ καὶ τῆσ πραγματείασ ταύτησ τοῦτ’ ἔσται τελεσιούργημα, τὸ γνῶναι τὴν κατάστασιν παρ’ ἑκάστοισ, ποία τισ ἦν μετὰ τὸ καταγωνισθῆναι τὰ ὅλα καὶ πεσεῖν εἰσ τὴν τῶν Ῥωμαίων ἐξουσίαν ἑώσ τῆσ μετὰ ταῦτα πάλιν ἐπιγενομένησ ταραχῆσ καὶ κινήσεωσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION