Plutarch, Titus Flamininus, chapter 19

(플루타르코스, Titus Flamininus, chapter 19)

ἐπὶ τούτῳ Κάτων τιμητὴσ γενόμενοσ καὶ καθαίρων τὴν σύγκλητον ἀπήλασε τῆσ βουλῆσ τὸν Λεύκιον, ὑπατικοῦ μὲν ἀξιώματοσ ὄντα, συνατιμοῦσθαι δὲ τοῦ ἀδελφοῦ δοκοῦντοσ αὐτῷ. διὸ καὶ προελθόντεσ εἰσ τὸν δῆμον ἀμφότεροι ταπεινοὶ καὶ δεδακρυμένοι μέτρια δεῖσθαι τῶν πολιτῶν ἐδόκουν, ἀξιοῦντεσ αἰτίαν εἰπεῖν τὸν Κάτωνα καὶ λόγον, ᾧ χρησάμενοσ οἶκον ἔνδοξον ἀτιμίᾳ τοσαύτῃ περιβέβληκεν. οὐδὲν οὖν ὑποστειλάμενοσ ὁ Κάτων προῆλθε, καὶ καταστὰσ μετὰ τοῦ συνάρχοντοσ ἠρώτησε τὸν Τίτον εἰ γινώσκει τὸ συμπόσιον.

ὁ δὲ Τίτοσ τῇ συμφορᾷ τοῦ ἀδελφοῦ περιπαθῶν συνέστη μετὰ τῶν πάλαι μισούντων τὸν Κάτωνα καὶ πάσασ μὲν ἃσ ἐκεῖνοσ ἐποιήσατο τῶν δημοσίων ἐκδόσεισ καὶ μισθώσεισ καὶ ὠνὰσ ἠκύρωσε καὶ ἀνέλυσεν ἐν τῇ βουλῇ κρατήσασ, πολλὰσ δὲ καὶ μεγάλασ δίκασ κατ’ αὐτοῦ παρεσκεύασεν, οὐκ οἶδὲ ὅπωσ εὖ καὶ πολιτικῶσ πρὸσ ἄρχοντα νόμιμον καὶ πολίτην ἄριστον ὑπὲρ ἀνδρὸσ οἰκείου μέν, ἀναξίου δὲ καὶ τὰ προσήκοντα πεπονθότοσ ἀνήκεστον ἔχθραν ἀράμενοσ.

οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦ Ῥωμαίων ποτὲ δήμου θέαν ἔχοντοσ ἐν τῷ θεάτρῳ καὶ τῆσ βουλῆσ, ὥσπερ εἰώθε, κόσμῳ προκαθημένησ, ὀφθεὶσ ὁ Λεύκιοσ ἐπ’ ἐσχάτοισ που καθήμενοσ ἀτίμωσ καὶ ταπεινῶσ οἶκτον ἔσχε·

καὶ τὸ πλῆθοσ οὐκ ἠνέσχετο τὴν ὄψιν, ἀλλ’ ἐβόων μεταβῆναι κελεύοντεσ, ἑώσ μετέβη, δεξαμένων αὐτὸν εἰσ ἑαυτοὺσ τῶν ὑπατικῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION