Plutarch, Titus Flamininus, chapter 13

(플루타르코스, Titus Flamininus, chapter 13)

ὃν ἔν τε τοῖσ ἄλλοισ ἅπασιν ἄνδρα δεινότατον τῶν Ἑλλήνων ὄντα καὶ περὶ ἐκεῖνον τὸν πόλεμον ἔργα θαυμαστὰ τόλμησ καὶ δεινότητοσ ἀποδειξάμενον ἴσα τῷ Τίτῳ κυδαίνοντεσ Ἀχαιοὶ καὶ τιμῶντεσ ἐν τοῖσ θεάτροισ ἐλύπουν ἐκεῖνον, οὐκ ἀξιοῦντα Ῥωμαίων ὑπάτῳ προπολεμοῦντι τῆσ Ἑλλάδοσ ἄνθρωπον Ἀρκάδα, μικρῶν καὶ ὁμόρων πολέμων στρατηγόν, ὅμοια θαυμάζεσθαι παρ’ αὐτοῖσ. οὐ μὴν ἀλλ’ αὐτὸσ ὁ Τίτοσ ὑπὲρ τούτων ἀπελογεῖτο, καταθέσθαι τὸν πόλεμον ὡσ ἑώρα σὺν κακῷ μεγάλῳ τῶν ἄλλων Σπαρτιατῶν ἀπολούμενον τὸν τύραννον·

τῶν δὲ Ἀχαιῶν αὐτῷ πολλὰ πρὸσ τιμὴν ψηφισαμένων οὐδὲν ἐδόκει πρὸσ τὰσ εὐεργεσίασ ἐξισοῦσθαι πχὴν μιᾶσ δωρεᾶσ, ἣν ἐκεῖνοσ ἀντὶ πάντων ἠγάπησεν. ἦν δὲ τοιάδε. Ῥωμαίων οἱ δυστυχήσαντεσ ἐν τῷ πρὸσ Ἀννίβαν πολέμῳ πολλαχοῦ μὲν ὤνιοι γενόμενοι καὶ διασπαρέντεσ ἐδούλευον·

τούτουσ ὁ μὲν Τίτοσ οὐκ ἀφείλετο τῶν κεκτημένων, καίπερ ἀνιώμενοσ ἐπ’ αὐτοῖσ, οἱ δὲ Ἀχαιοὶ λυτρωσάμενοι πέντε μνῶν ἕκαστον ἄνδρα καὶ συναγαγόντεσ εἰσ ταὐτὸ πάντασ ἤδη περὶ πλοῦν ὄντι τῷ Τίτῳ παρέδωκαν, ὥστε αὐτὸν εὐφραινόμενον ἀποπλεῖν, ἀπὸ καλῶν ἔργων καλὰσ ἀμοιβὰσ καὶ πρεπούσασ ἀνδρὶ μεγάλῳ καὶ φιλοπολίτῃ κεκομισμένον ὃ δὴ δοκεῖ πρὸσ τὸν θρίαμβον αὐτῷ πάντων ὑπάρξαι λαμπρότατον.

οἱ γὰρ ἄνδρεσ οὗτοι, καθάπερ ἔθοσ ἐστὶ τοῖσ οἰκέταισ ὅταν ἐλευθερωθῶσιν, ξύρεσθαί τε τὰσ κεφαλὰσ καὶ πιλία φορεῖν, ταῦτα δράσαντεσ αὐτοὶ θριαμβεύοντι τῷ Τίτῳ παρείποντο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION