Plutarch, Titus Flamininus, chapter 9

(플루타르코스, Titus Flamininus, chapter 9)

πρῶτον μὲν οὖν ἐγένοντο λοιδορίαι καὶ διαφοραὶ πρὸσ ἀλλήλουσ αὐτοῖσ· ἐκ δὲ τούτων μᾶλλον ἀεὶ τὸν Τίτον ἐλύπουν ἑαυτοῖσ ἀνατιθέντεσ τὸ νίκημα καὶ τῇ φήμῃ προκαταλαμβάνοντεσ τοὺσ Ἕλληνασ, ὥστε καὶ γράφεσθαι καὶ ᾄδεσθαι προτέρουσ ἐκείνουσ ὑπὸ ποιητῶν καὶ ἰδιωτῶν ὑμνούντων τὸ ἔργον, ὧν μάλιστα διὰ στόματοσ ἦν τουτὶ τὸ ἐπίγραμμα· Ἄκλαυστοι καὶ ἄθαπτοι, ὁδοιπόρε, τῷδ’ ἐπὶ νώτῳ Θεσσαλίησ τρισσαὶ κείμεθα μυριάδεσ, Αἰτωλῶν δμηθέντεσ ὑπ’ Ἄρεοσ ἠδὲ Λατίνων, οὓσ Τίτοσ εὐρείησ ἤγαγ’ ἀπ’ ’ Ἰταλίησ, Ἠμαθίῃ μέγα πῆμα.

τὸ δὲ θρασὺ κεῖνο Φιλίππου πνεῦμα θοῶν ἐλάφων ᾤχετ’ ἐλαφρότερον. τοῦτο ἐποίησε μὲν Ἀλκαῖοσ ἐφυβρίζων Φιλίππῳ καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀποθανόντων ἐπιψευσάμενοσ, λεγόμενον δὲ πολλαχοῦ καὶ ὑπὸ πολλῶν μᾶλλον ἠνία τὸν Τίτον ἢ τὸν Φίλιππον.

ὁ μὲν γὰρ ἀντικωμῳδῶν τὸν Ἀλκαῖον τῷ ἐλεγείῳ παρέβαλεν αφλοιοσ καὶ ἄφυλλοσ, ὁδοιπόρε, τῷδ’ ἐπὶ νώτῳ Ἀλκαίῳ σταυρὸσ πήγνυται ἠλίβατοσ· τὸν δὲ Τίτον φιλοτιμούμενον πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ οὐ μετρίωσ παρώξυνε τὰ τοιαῦτα, διὸ καὶ τὰ ὑπόλοιπα τῶν πραγμάτων ἔπραττε καθ’ ἑαυτόν, ἐλάχιστα φροντίζων τῶν Αἰτωλῶν.

οἱ δὲ ἤχθοντο, καὶ προσδεξαμένου λόγουσ αὐτοῦ καὶ πρεσβείαν ἐπὶ συμβάσεσι παρὰ τοῦ Μακεδόνοσ, τοῦτο ἐκεῖνοι περιϊόντεσ ἐπὶ τὰσ ἄλλασ πόλεισ ἐβόων, πωλεῖσθαι τὴν εἰρήνην Φιλίππῳ, παρὸν ἐκκόψαι τὸν πόλεμον ἄρδην καὶ ἀνελεῖν ἀρχὴν ὑφ’ ἧσ πρώτησ ἐδουλώθη τὸ Ἑλληνικόν. ταῦτα τῶν Αἰτωλῶν λεγόντων καὶ διαταραττόντων τοὺσ συμμάχουσ, αὐτὸσ ὁ Φίλιπποσ ἐλθὼν πρὸσ τὰσ διαλύσεισ ἀνεῖλε τὴν ὑποψίαν, ἐπιτρέψασ τῷ Τίτῳ καὶ Ῥωμαίοισ τὰ καθ’ αὑτόν, καὶ οὕτω καταλύεται τὸν πόλεμον ὁ Τίτοσ·

εἰ μὴ τοῦτο προϊδὼν ὁ Τίτοσ ἐμφρόνωσ ἐνέδωκε πρὸσ τὰσ διαλύσεισ, ἀλλὰ τὸν Φιλιππικὸν ὁ Ἀντιοχικὸσ κατειλήφει πόλεμοσ ἐν τῇ Ἑλλάδι, καὶ συνέστησαν ὑπ’ αἰτιῶν ἀμφότεροι κοινῶν οἱ μέγιστοι τῶν τότε καὶ δυνατώτατοι βασιλέων ἐπὶ τὴν Ῥώμην, ἔσχεν ἂν ἀγῶνασ ἐξ ὑπαρχῆσ καὶ κινδύνουσ τῶν πρὸσ Ἀννίβαν οὐκ ἐλάττουσ.

νῦν δὲ τῶν πολέμων μέσην κατὰ καιρὸν ἐμβαλὼν τὴν εἰρήνην ὁ Τίτοσ, καὶ πρὶν ἄρξασθαι τὸν μέλλοντα διακόψασ τὸν παρόντα, τοῦ μὲν τὴν ἐσχάτην ἐλπίδα, τοῦ δὲ τὴν πρώτην ὑφεῖλεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION