Plutarch, Titus Flamininus, chapter 8

(플루타르코스, Titus Flamininus, chapter 8)

τῇ δ’ ὑστεραίᾳ περὶ τὸν ὄρθρον, ἐκ μαλακῆσ καὶ νοτίου νυκτὸσ, εἰσ ὁμίχλην τῶν νεφῶν τρεπομένων, ἀνεπίμπλατο ζόφου βαθέοσ πᾶν τὸ πεδίον, καὶ κατῄει παχὺσ ἐκ τῶν ἄκρωνἀὴρ εἰσ τὸ μεταξὺ τῶν στρατοπέδων, εὐθὺσ ἀρχομένησ ἡμέρασ ἀποκρύπτων τοὺσ τόπουσ, οἱ δὲ ὑπ’ ἀμφοτέρων ἀποσταλέντεσ ἐφεδρείασ ἕνεκα καὶ κατασκοπῆσ ἐν πάνυ βραχεῖ περιπεσόντεσ ἀλλήλοισ ἐμάχοντο περὶ τὰσ καλουμένασ Κυνὸσ κεφαλάσ, αἳ λόφων οὖσαι πυκνῶν καὶ παραλλήλων ἄκραι λεπταὶ δι’ ὁμοιότητα τὸν σχήματοσ οὕτωσ ὠνομάσθησαν. γενομένων δὲ οἱο͂ν εἰκὸσ ἐν τόποισ σκληροῖσ μεταβολῶν κατὰ τὰσ φυγὰσ καὶ διώξεισ, ἑκάτεροι τοῖσ πονοῦσιν ἀεὶ καὶ ὑποχωροῦσιν ἐπιπέμποντεσ βοήθειαν ἐκ τῶν στρατοπέδων, καὶ ἤδη τοῦ ἀέροσ ἀνακαθαιρομένου καθορῶντεσ τὰ γινόμενα πανστρατιᾷ συνέβαλον.

τῷ μὲν οὖν δεξιῷ περιῆν ὁ Φίλιπποσ, ἐκ τόπων καταφερῶν ὅχην ἐπερείσασ τὴν φάλαγγα τοῖσ Ῥωμαίοισ, τὸ βάροσ τὸν συνασπισμοῦ καὶ τὴν τραχύτητα τῆσ προβολῆσ τῶν σαρισῶν οὐχ ὑπομεινάντων · τοῦ δ’ εὐωνύμου διασπασμὸν ἀνὰ τοὺσ λόφουσ καὶ περίκλασιν λαμβάνοντοσ, ὁ Τίτοσ, τὸ μὲν ἡττώμενον ἀπογνούσ, πρὸσ δὲ θάτερον ὀξέωσ παρελάσασ, προσέβαλε τοῖσ Μακεδόσι συστῆναι μὲν εἰσ φάλαγγα καὶ πυκνῶσαι τὴν τάξιν εἰσ βάθοσ, ἥπερ ἦν ἀλκὴ τῆσ ἐκείνων δυνάμεωσ, κωλυομένοισ διά τὴν ἀνωμαλίαν καὶ τραχύτητα τῶν χωρίων, πρὸσ δὲ τὸ κατ’ ἄνδρα συμπλέκεσθαι βαρεῖ καὶ δυσέργῳ χρωμένοισ ὁπλισμῷ.

ζῴῳ γὰρ ἡ φάλαγξ ἐοίκεν ἀμάχῳ τὴν ἰσχύν, ἑώσ ἕν ἐστι σῶμα καὶ τηρεῖ τὸν συνασπισμὸν ἕν τάξει μιᾷ.

διαλυθείσησ δὲ καὶ τὴν καθ’ ἕνα ῥώμην ἀπόλλυσι τῶν μαχομένων ἕκαστοσ διά τε τὸν τρόπον τῆσ ὁπλίσεωσ καὶ ὅτι παντὸσ ὅλου τοῖσ παρ’ ἀλλήλων μέρεσι μᾶλλον ἢ δι’ αὑτὸν ἰσχύει, τραπομένων δὲ τούτων οἱ μὲν ἐδίωκον τοὺσ φεύγοντασ, οἱ δὲ τοὺσ μαχομένουσ τῶν Μακεδόνων παρεκδραμόντεσ ἐκ πλαγίων ἔκτεινον, ὥστε ταχὺ καὶ τοὺσ νικῶντασ περισπᾶσθαι καὶ φεύγειν τὰ ὅπλα καταβάλλοντασ. ἔπεσον μὲν οὖν ὀκτακισχιλίων οὐκ ἐλάττουσ, ἑάλωσαν δὲ περὶ πεντακισχιλίουσ.

τοῦ δὲ τὸν Φίλιππον ἀσφαλῶσ ἀπελθεῖν τὴν αἰτίαν ἔλαβον Αἰτωλοί, περὶ ἁρπαγὴν γενόμενοι καὶ πόρθησιν τοῦ χάρακοσ ἔτι τῶν Ῥωμαίων διωκόντων, ὥστε μηθὲν εὑρεῖν ἐκείνουσ ἐπανελθόντασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION