Plutarch, Titus Flamininus, chapter 3

(플루타르코스, Titus Flamininus, chapter 3)

αἰτησάμενοσ δὲ παρὰ τῆσ βουλῆσ τὸν ἀδελφὸν αὑτῷ Λεύκιον ἄρχοντα νεῶν συστρατεύειν, καὶ τῶν μετὰ Σκηπίωνοσ ἐν Ἰβηρίᾳ μὲν Ἀσδρούβαν, ἐν Λιβύῃ δὲ Ἀννίβαν αὐτὸν καταμεμαχημένων τοὺσ ἀκμάζοντασ ἔτι καὶ προθύμουσ ἀναλαβὼν ὥσπερ στόμωμα, τρισχιλίουσ γενομένουσ, εἰσ τὴν Ἤπειρον ἀσφαλῶσ διεπέρασε. καὶ τὸν Πόπλιον εὑρὼν μετὰ τῆσ δυνάμεωσ ἀντιστρατοπεδεύοντα τῷ Φιλίππῳ τὰσ περὶ τὸν Ἄψον ποταμὸν ἐμβολὰσ καὶ τὰ Στενὰ φυλάττοντι πολὺν ἤδη χρόνον, οὐδὲν δὲ περαίνοντα διὰ τὴν ὀχυρότητα τῶν χωρίων, παρέλαβε τὸ στράτευμα καὶ τὸν Πόπλιον ἀποπέμψασ κατεσκέπτετο τοὺσ τόπουσ, εἰσὶ δὲ ὀχυροὶ μὲν οὐχ ἧττον τῶν περὶ τὰ Τέμπη, κάλλη δὲ δένδρων, ὡσ ἐκεῖνοι, καὶ χλωρότητα ὕλησ καὶ διατριβὰσ καὶ λειμῶνασ ἡδεῖσ οὐκ ἔχουσιν.

ὀρῶν δὲ μεγάλων καὶ ὑψηλῶν ἑκατέρωθεν εἰσ μίαν φάραγγα μεγίστην καὶ βαθεῖαν συμφερομένων διεκπίπτων ὁ Ἄψοσ καὶ σχῆμα καὶ τάχοσ ἐξομοιοῦται πρὸσ τὸν Πηνειόν, τὴν μὲν ἄλλην ἅπασαν ἀποκρύπτων ὑπώρειαν, ἐκτομὴν δὲ κρημνώδη καὶ στενὴν παρὰ τὸ ῥεῖθρον ἀπολείπων ἀτραπόν, οὐδὲ ἄλλωσ ῥᾳδίαν στρατεύματι διελθεῖν, εἰ δὲ καὶ φυλάττοιτο, παντελῶσ ἄπορον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION