Plutarch, Titus Flamininus, chapter 3 4:

(플루타르코스, Titus Flamininus, chapter 3 4:)

καὶ τὸν Πόπλιον εὑρὼν μετὰ τῆσ δυνάμεωσ ἀντιστρατοπεδεύοντα τῷ Φιλίππῳ τὰσ περὶ τὸν Ἄψον ποταμὸν ἐμβολὰσ καὶ τὰ Στενὰ φυλάττοντι πολὺν ἤδη χρόνον, οὐδὲν δὲ περαίνοντα διὰ τὴν ὀχυρότητα τῶν χωρίων, παρέλαβε τὸ στράτευμα καὶ τὸν Πόπλιον ἀποπέμψασ κατεσκέπτετο τοὺσ τόπουσ, εἰσὶ δὲ ὀχυροὶ μὲν οὐχ ἧττον τῶν περὶ τὰ Τέμπη, κάλλη δὲ δένδρων, ὡσ ἐκεῖνοι, καὶ χλωρότητα ὕλησ καὶ διατριβὰσ καὶ λειμῶνασ ἡδεῖσ οὐκ ἔχουσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION