Plutarch, Titus Flamininus, chapter 1

(플루타르코스, Titus Flamininus, chapter 1)

ὃν δὲ παραβάλλομεν αὐτῷ, Τίτοσ Κοΐντιοσ Φλαμινῖνοσ, ἰδέαν μὲν ὁποῖοσ ἦν πάρεστι θεάσασθαι τοῖσ βουλομένοισ ἀπὸ τῆσ ἐν Ῥώμῃ χαλκῆσ εἰκόνοσ, ἣ κεῖται παρὰ τὸν μέγαν Ἀπόλλωνα τὸν ἐκ Καρχηδόνοσ ἀντικρὺ τοῦ ἱπποδρόμου, γράμμασιν Ἑλληνικοῖσ ἐπιγεγραμμένη, τὸ δὲ ἦθοσ ὀξὺσ λέγεται γενέσθαι καὶ πρὸσ ὀργὴν καὶ πρὸσ χάριν. οὐ μὴν ὁμοίωσ, ἀλλ’ ἐλαφρὸσ μὲν ἐν τῷ κολάζειν καὶ οὐκ ἐπίμονοσ, πρὸσ δὲ τὰσ χάριτασ τελεσιουργόσ καὶ τοῖσ εὐεργετηθεῖσι διὰ παντὸσ ὥσπερ εὐεργέταισ εὔνουσ, καὶ πρόθυμοσ, ὡσ κάλλιστα τῶν κτημάτων, τοὺσ ἐν πεπονθότασ ὑπ’ αὐτοῦ περιέπειν ἀεὶ καὶ σῴζειν.

φιλοτιμότατοσ δὲ καὶ φιλοδοξότατοσ ὢν ἐβούλετο τῶν ἀρίστων καὶ μεγίστων πράξεων αὐτουργὸσ εἶναι, καὶ τοῖσ δεομένοισ εὖ παθεῖν μᾶλλον ἢ τοῖσ εὖ ποιῆσαι δυναμένοισ ἔχαιρε, τοὺσ μὲν ὕλην τῆσ ἀρετῆσ, τοὺσ δὲ ὥσπερ ἀντιπάλουσ πρὸσ δόξαν ἡγούμενοσ. παιδευθεὶσ δὲ παιδείαν τὴν διὰ τῶν ἐθῶν τῶν στρατιωτικῶν, πολλοὺσ τότε καὶ μεγάλουσ τῆσ Ῥώμησ ἀγωνιζομένησ ἀγῶνασ καὶ τῶν νέων εὐθὺσ ἐξ ἀρχῆσ ἐν τῷ στρατεύεσθαι στρατηγεῖν διδασκομένων, πρῶτον μὲν ἐν τῷ πρὸσ Ἀννίβαν πολέμῳ χιλίαρχοσ ὑπατεύοντι Μαρκέλλῳ συνεστρατεύσατο.

καὶ Μάρκελλοσ μὲν ἐνέδρᾳ περιπεσὼν ἐτελεύτησε, Τίτοσ δὲ τῆσ περὶ Τάραντα χώρασ καὶ Τάραντοσ αὐτοῦ τὸ δεύτερον ἡλωκότοσ ἔπαρχοσ ἀποδειχθείσ εὐδοκίμησεν οὐχ ἧττον ἐπὶ τοῖσ δικαίοισ ἢ κατὰ τὴν στρατείαν.

διὸ καὶ πεμπομένων ἀποίκων εἰσ δύο πόλεισ, Νάρνειάν τε καὶ Κῶνσαν, ἄρχων ᾑρέθη καὶ οἰκιστήσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION