Plutarch, Sulla, chapter 21

(플루타르코스, Sulla, chapter 21)

ἐπεὶ δὲ ἐγγὺσ κατεστρατοπέδευσαν, ὁ μὲν Ἀρχέλαοσ ἡσύχαζεν, ὁ δὲ Σύλλασ ὤρυττε τάφρουσ ἑκατέρωθεν, ὅπωσ, εἰ δύναιτο, τῶν στερεῶν καὶ ἱππασίμων ἀποτεμόμενοσ τοὺσ πολεμίουσ ὤσειεν εἰσ τὰ ἕλη. τῶν δὲ οὐκ ἀνασχομένων, ἀλλ’ ὡσ ἀφείθησαν ὑπὸ τῶν στρατηγῶν, ἐντόνωσ καὶ ῥύδην ἐλαυνόντων, οὐ μόνον οἱ περὶ τὰ ἔργα τοῦ Σύλλα διεσκεδάσθησαν, ἀλλὰ καὶ τοῦ παρατεταγμένου συνεχύθη τὸ πλεῖστον φυγόντοσ. "ἐμοὶ μὲν ἐνταῦθά που καλόν, ὦ Ῥωμαῖοι, τελευτᾶν, ὑμεῖσ δὲ τοῖσ πυνθανομένοισ ποῦ προδεδώκατε τὸν αὐτοκράτορα, μεμνημένοι φράζειν ὡσ ἐν Ὀρχομενῷ.

τούτουσ τε δὴ τὸ ῥηθὲν ἐπέστρεψε, καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρωσ σπειρῶν δύο προσεβοήθησαν, ἃσ ἐπαγαγὼν τρέπεται τοὺσ πολεμίουσ. ἀναγαγὼν δὲ μικρὸν ὀπίσω, καὶ δοὺσ ἄριστον αὐτοῖσ, αὖθισ ἀπετάφρευε τὸν χάρακα τῶν πολεμίων, οἱ δὲ αὖθισ ἐν τάξει μᾶλλον ἢ πρότερον προσεφέροντο.

καὶ Διογένησ μὲν ὁ τῆσ Ἀρχελάου γυναικὸσ υἱὸσ ἀριστεύων ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ περιόπτωσ ἔπεσεν, οἱ δὲ τοξόται, τῶν Ῥωμαίων ἐκβιαζομένων, οὐκ ἔχοντεσ ἀναστροφὴν ἀθρόοισ τοῖσ ὀϊστοῖσ ἐκ χειρὸσ ὥσπερ ξίφεσι παίοντεσ ἀνέκοπτον αὐτούσ, τέλοσ δὲ κατακλεισθέντεσ εἰσ τὸν χάρακα μοχθηρῶσ ὑπὸ τραυμάτων καὶ φόνου διενυκτέρευσαν. ἡμέρασ δὲ πάλιν τῷ χάρακι τοὺσ στρατιώτασ προσαγαγὼν ὁ Σύλλασ ἀπετάφρευεν. ἐξελθόντασ δὲ τοὺσ πολλοὺσ ὡσ ἐπὶ μάχην συμβαλὼν τρέπεται, καὶ πρὸσ τὸν ἐκείνων φόβον οὐδενὸσ μένοντοσ αἱρεῖ κατὰ κράτοσ τὸ στρατόπεδον.

καὶ κατέπλησαν ἀποθνήσκοντεσ αἵματοσ τὰ ἕλη καὶ νεκρῶν τὴν λίμνην, ὥστε μέχρι νῦν πολλὰ βαρβαρικὰ τόξα καὶ κράνη καὶ θωράκων σπάσματα σιδηρῶν καὶ μαχαίρασ ἐμβεβαπτισμένασ τοῖσ τέλμασιν εὑρίσκεσθαι, σχεδὸν ἐτῶν διακοσίων ἀπὸ τῆσ μάχησ ἐκείνησ διαγεγονότων. τὰ μὲν οὖν περὶ Χαιρώνειαν καὶ πρὸσ Ὀρχομενῷ τοιαῦτα λέγεται γενέσθαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION