Plutarch, Sulla, chapter 18

(플루타르코스, Sulla, chapter 18)

ἐν δὲ τούτῳ τῶν Χαιρωνέων Ἐρίκιον ἄρχοντα παρὰ τοῦ Σύλλα λαβόντων καί περιελθόντων ἀδήλωσ τὸ Θούριον, εἶτα ἐπιφανέντων, θόρυβοσ ἦν πολὺσ καί φυγὴ τῶν βαρβάρων καί φόνοσ ὑπ’ ἀλλήλων ὁ πλεῖστοσ, οὐ γὰρ ὑπέμειναν, ἀλλὰ κατὰ πρανοῦσ φερόμενοι τοῖσ τε δόρασι περιέπιπτον αὐτοὶ τοῖσ ἑαυτῶν καί κατεκρήμνιζον ὠθοῦντεσ ἀλλήλουσ, ἄνωθεν ἐπικειμένων τῶν πολεμίων καί τὰ γυμνὰ παιόντων, ὥστε τρισχιλίουσ πεσεῖν περὶ τὸ Θούριον. τῶν δὲ φευγόντων τοὺσ μὲν εἰσ τάξιν ἤδη καθεστὼσ ὁ Μουρήνασ ἀπετέμνετο καί διέφθειρεν ὑπαντιάζων, οἱ δὲ ὠσάμενοι πρὸσ τὸ φίλιον στρατόπεδον καί τῇ φάλαγγι φύρδην ἐμπεσόντεσ ἀνέπλησαν δέουσ καί ταραχῆσ τὸ πλεῖστον μέροσ, καί διατριβὴν τοῖσ στρατηγοῖσ ἐνεποίησαν οὐχ ἥκιστα βλάψασαν αὐτούσ, ὀξέωσ γὰρ ὁ Σύλλασ ταρασσομένοισ ἐπαγαγὼν καί τὸ μέσον διάστημα τῷ τάχει συνελὼν ἀφείλετο τὴν τῶν δρεπανηφόρων ἐνέργειαν.

ἔρρωται γὰρ μάλιστα μήκει δρόμου σφοδρότητα καὶ ῥύμην τῇ διεξελάσει διδόντοσ, αἱ δὲ ἐκ βραχέοσ ἀφέσεισ ἄπρακτοι καί ἀμβλεῖαι, καθάπερ βελῶν τάσιν οὐ λαβόντων.

ὃ δὴ καί τότε τοῖσ βαρβάροισ ἀπήντα καί τὰ πρῶτα τῶν ἁρμάτων ἀργῶσ ἐξελαυνόμενα καί προσπίπτοντα νωθρῶσ ἐκκρούσαντεσ οἱ Ῥωμαῖοι μετὰ κρότου καὶ γέλωτοσ ἄλλα ᾔτουν, ὥσπερ εἰώθασιν ἐν ταῖσ θεατρικαῖσ ἱπποδρομίαισ. τοὐντεῦθεν αἱ πεζαὶ δυνάμεισ συνερράγησαν, τῶν μὲν βαρβάρων προβαλλομένων τὰσ σαρίσασ μακρὰσ καί πειρωμένων τῷ συνασπισμῷ τὴν φάλαγγα διατηρεῖν ἐν τάξει, τῶν δὲ Ῥωμαίων τοὺσ μὲν ὑσσοὺσ αὐτοῦ καταβαλό́ντων, σπασαμένων δὲ τὰσ μαχαίρασ καί παρακρουομένων τὰσ σαρίσασ, ὡσ τάχιστα προσμίξειαν αὐτοῖσ δι’ ὀργήν.

προτεταγμένουσ γὰρ ἑώρων τῶν πολεμίων μυρίουσ καί πεντακισχιλίουσ θεράποντασ, οὓσ ἐκ τῶν πόλεων κηρύγμασιν ἐλευθεροῦντεσ οἱ βασιλέωσ στρατηγοὶ κατελόχιζον εἰσ τοὺσ ὁπλίτασ.

καί τισ ἑκατοντάρχησ λέγεται Ῥωμαῖοσ εἰπεῖν ὡσ ἐν Κρονίοισ μόνον εἰδείη τῆσ παρρησίασ δούλουσ μετέχοντασ· τούτουσ μὲν οὖν διὰ βάθοσ καί πυκνότητα βραδέωσ ἐξωθουμένουσ ὑπὸ τῶν ὁπλιτῶν καί παρὰ φύσιν μένειν τολμῶντασ αἵ τε βελοσφενδόναι καί οἱ γρόσφοι, χρωμένων ἀφειδῶσ τῶν κατόπιν Ῥωμαίων, ἀπέστρεφον καὶ συνετάραττον.

SEARCH

MENU NAVIGATION