Plutarch, Sulla, chapter 13 3:

(플루타르코스, Sulla, chapter 13 3:)

ὑποδήματα δὲ καὶ ληκύθουσ ἑφθὰσ ἐσθιόντων, αὐτὸσ ἐνδελεχῶσ πότοισ μεθημερινοῖσ καὶ κώμοισ χρώμενοσ καὶ πυρριχίζων καὶ γελωτοποιῶν πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ τὸν μὲν ἱερὸν τῆσ θεοῦ λύχνον ἀπεσβηκότα διὰ σπάνιν ἐλαίου περιεῖδε, τῇ δὲ ἱεροφάντιδι πυρῶν ἡμίεκτον προσαιτούσῃ πεπέρεωσ ἔπεμψε, τοὺσ δὲ βουλευτὰσ καὶ ἱερεῖσ ἱκετεύοντασ οἰκτεῖραι τὴν πόλιν καὶ διαλύσασθαι πρὸσ Σύλλαν τοξεύμασι βάλλων διεσκέδασεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION