Plutarch, Sulla, chapter 7 6:

(플루타르코스, Sulla, chapter 7 6:)

τῆσ δὲ συγκλήτου τοῖσ μάντεσι περὶ τούτων σχολαζούσησ καὶ καθημένησ ἐν τῷ ναῷ τῆσ Ἐνυοῦσ, στρουθὸσ εἰσέπτη πάντων ὁρώντων τέττιγα φέρων τῷ στόματι, καὶ τὸ μὲν ἐκβαλὼν μέροσ αὐτοῦ κατέλιπε, τὸ δὲ ἔχων ἀπῆλθεν. ὑφεωρῶντο δὴ στάσιν οἱ τερατοσκόποι καὶ διαφορὰν τῶν κτηματικῶν πρὸσ τὸν ἀστικὸν ὄχλον καὶ ἀγοραῖον φωνάεντα γὰρ τοῦτον εἶναι καθάπερ τέττιγα, τοὺσ δὲ χωρίτασ ἀρουραίουσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION