Plutarch, Σόλων, chapter 29

(플루타르코스, Σόλων, chapter 29)

οἱ δὲ ἐν ἄστει πάλιν ἐστασίαζον ἀποδημοῦντοσ τοῦ Σόλωνοσ· καὶ προειστήκει τῶν μὲν Πεδιέων Λυκοῦργοσ, τῶν δὲ Παράλων Μεγακλῆσ ὁ Ἀλκμαίωνοσ, Πεισίστρατοσ δὲ τῶν Διακρίων, ἐν οἷσ ἦν ὁ θητικὸσ ὄχλοσ καὶ μάλιστα τοῖσ πλουσίοισ ἀχθόμενοσ· ὥστε χρῆσθαι μὲν ἔτι τοῖσ νόμοισ τὴν πόλιν, ἤδη δὲ πράγματα νεώτερα προσδοκᾶν καὶ ποθεῖν ἅπαντασ ἑτέραν κατάστασιν, οὐκ ἴσον ἐλπίζοντασ, ἀλλὰ πλέον ἕξειν ἐν τῇ μεταβολῇ καὶ κρατήσειν παντάπασι τῶν διαφερομένων. οὕτω δὲ τῶν πραγμάτων ἐχόντων ὁ Σόλων παραγενόμενοσ εἰσ τὰσ Ἀθήνασ, αἰδῶ μὲν εἶχε καὶ τιμὴν παρὰ πᾶσιν, ἐν δὲ κοινῷ λέγειν καὶ πράσσειν ὁμοίωσ οὐκ ἔτ’ ἦν δυνατὸσ οὐδὲ πρόθυμοσ ὑπὸ γήρωσ, ἀλλ’ ἐντυγχάνων ἰδίᾳ τοῖσ προεστῶσι τῶν στάσεων ἀνδράσιν ἐπειρᾶτο διαλύειν καὶ συναρμόττειν, μάλιστα τοῦ Πεισιστράτου προσέχειν δοκοῦντοσ αὐτῷ.

καὶ γὰρ αἱμύλον τι καὶ προσφιλὲσ εἶχεν ἐν τῷ διαλέγεσθαι, καὶ βοηθητικὸσ ἦν τοῖσ πένησι καὶ πρὸσ τὰσ ἔχθρασ ἐπιεικὴσ καὶ μέτριοσ. ἃ δὲ φύσει μὴ προσῆν αὐτῷ, καὶ ταῦτα μιμούμενοσ ἐπιστεύετο μᾶλλον τῶν ἐχόντων, ὡσ εὐλαβὴσ καὶ κόσμιοσ ἀνὴρ καὶ μάλιστα δὴ τὸ ἴσον ἀγαπῶν, καὶ δυσχεραίνων εἴ τισ τὰ παρόντα κινοίη καὶ νεωτέρων ὀρέγοιτο·

τούτοισ γὰρ ἐξηπάτα τοὺσ πολλούσ. ὁ δὲ Σόλων ταχὺ τὸ ἦθοσ ἐφώρασεν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπιβουλὴν πρῶτοσ ἐγκατεῖδεν· οὐ μὴν ἐμίσησεν, ἀλλ’ ἐπειρᾶτο πραύ̈νειν καὶ νουθετεῖν, καὶ πρὸσ αὐτὸν ἔλεγε καὶ πρὸσ ἑτέρουσ ὡσ εἴ τισ ἐξέλοι τὸ φιλόπρωτον αὐτοῦ τῆσ ψυχῆσ καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἰάσαιτο τῆσ τυραννίδοσ, οὐκ ἔστιν ἄλλοσ εὐφυέστεροσ πρὸσ ἀρετὴν οὐδὲ βελτίων πολίτησ. ἀρχομένων δὲ τῶν περὶ Θέσπιν ἤδη τὴν τραγῳδίαν κινεῖν, καὶ διὰ τὴν καινότητα τοὺσ πολλοὺσ ἄγοντοσ τοῦ πράγματοσ, οὔπω δ’ εἰσ ἅμιλλαν ἐναγώνιον ἐξηγμένου, φύσει φιλήκοοσ ὢν καὶ φιλομαθὴσ ὁ Σόλων, ἔτι μᾶλλον ἐν γήρᾳ σχολῇ καὶ παιδιᾷ καὶ νὴ Δία πότοισ καὶ μουσικῇ παραπέμπων ἑαυτόν, ἐθεάσατο τὸν Θέσπιν αὐτὸν ὑποκρινόμενον, ὥσπερ ἔθοσ ἦν τοῖσ παλαιοῖσ.

μετὰ δὲ τὴν θέαν προσαγορεύσασ αὐτὸν ἠρώτησεν εἰ τοσούτων ἐναντίον οὐκ αἰσχύνεται τηλικαῦτα ψευδόμενοσ.

φήσαντοσ δὲ τοῦ Θέσπιδοσ μὴ δεινὸν εἶναι τὸ μετὰ παιδιᾶσ λέγειν τὰ τοιαῦτα καὶ πράσσειν, σφόδρα τῇ βακτηρίᾳ τὴν γῆν ὁ Σόλων πατάξασ· "ταύτην ἐπαινοῦντεσ οὕτω καὶ τιμῶντεσ εὑρήσομεν ἐν τοῖσ συμβολαίοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION