Plutarch, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 32

(플루타르코스, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 32)

ἔτι τοίνυν εὐλαβητέον ἐστὶν ἐν πολλοῖσ παρρησίᾳ χρῆσθαι πρὸσ φίλον, ἐνθυμούμενον τὸ τοῦ Πλάτωνοσ. "ταῦτα λελέχθαι;

καὶ ὁ Σωκράτησ; "ἐποίησασ ἂν ἰδίᾳ πρὸσ ἐμὲ τοῦτ’ εἰπών; Πυθαγόρου δὲ τραχύτερον ἐν πολλοῖσ γνωρίμῳ προσενεχθέντοσ ἀπάγξασθαι τὸ μειράκιον λέγουσιν, ἐκ τούτου δὲ μηδέποτε τὸν Πυθαγόραν αὖθισ ἄλλου παρόντοσ ἄλλου νουθετῆσαι. οὐκ εὐπρεποῦσ τῆσ ἁμαρτίασ τὴν νουθέτησιν καὶ ἀνακάλυψιν ἀπόρρητον εἶναι καὶ μὴ πανηγυρικὴν μηδ’ ἐπιδεικτικὴν μηδὲ μάρτυρασ καὶ θεατὰσ συνάγουσαν.

οὐ γὰρ φιλικὸν ἀλλὰ σοφιστικὸν ἀλλοτρίοισ ἐνευδοκιμεῖν σφάλμασι, καλλωπιζόμενον πρὸσ τοὺσ παρόντασ, ὥσπερ οἱ χειρουργοῦντεσ ἐν τοῖσ θεάτροισ ἰατροὶ πρὸσ ἐργολαβίαν.

πιέζει κατ’ Εὐριπίδην, ἀλλ’ ἂν νουθετῇ τισ ἐν πολλοῖσ καὶ μὴ φειδόμενοσ, πᾶν νόσημα καὶ πᾶν πάθοσ;

εἰσ τὸ ἀναίσχυντον καθίστησιν.

ὥσπερ οὖν ὁ Πλάτων τοὺσ παρασκευάζοντασ ἐν τοῖσ νέοισ αἰσχύνην γέροντασ αὐτοὺσ ἀξιοῖ πρῶτον αἰσχύνεσθαι τοὺσ νέουσ,· οὕτω τῶν φίλων ἡ δυσωπουμένη παρρησία δυσωπεῖ μάλιστα, καὶ τὸ μετ’ εὐλαβείασ ἀτρέμα προσιέναι καὶ ἅπτεσθαι τοῦ ἁμαρτάνοντοσ ὑπερείπει καὶ διεργάζεται τὴν κακίαν ἀναπιμπλαμένην τοῦ αἰδεῖσθαι τὸ αἰδούμενον.

ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι, ἣκιστα δὲ πρέπει γαμετῆσ ἀκουούσησ ἄνδρα καὶ παίδων ἐν ὄψει πατέρα καὶ ἐραστὴν ἐρωμένου παρόντοσ ἢ γνωρίμων διδάσκαλον ἀποκαλύπτειν·

ἐξίστανται γὰρ ὑπὸ λύπησ καὶ ὀργῆσ ἐλεγχόμενοι παρ’ οἷσ εὐδοκιμεῖν ἀξιοῦσιν.

οἶμαι δὲ καὶ Κλεῖτοσ οὐχ οὕτω παρώξυνε διὰ τὸν οἶνον, ὡσ ὅτι πολλῶν παρόντων ἐδόκει κολούειν Ἀλέξανδρον. "εἰ τοσαῦτα κοπιῶν καὶ ἀγρυπνῶν κατηνέχθησ, ἰδίᾳ σε νουθετεῖν ὀφείλομεν, οὐκ ἐναντίον ἀνθρώπων τοσούτων προσφέρειν τὰσ χεῖρασ" ὁ δὲ φαρμάκου κύλικα πέμψασ ἐκέλευσεν ἐκπιεῖν τὸν ἄνθρωπον.

Ἀριστοφάνησ δὲ καὶ τὸν Κλέωνα τοῦτ’ ἐγκαλεῖν φησιν ὅτι ξένων παρόντων τὴν πόλιν κακῶσ λέγει καὶ παροξύνει τοὺσ Ἀθηναίουσ.

οὐ κακῶσ εἰρημένον, ἔδει παρεῖναι τοῖσ παρρησιαζομένοισ.

Λύσανδροσ μὲν γὰρ ὡσ ἐοίκε πρὸσ τὸν ἐκ Μεγάρων ἐν τοῖσ συμμάχοισ παρρησιαζόμενον ὑπὲρ τῆσ Ἑλλάδοσ ἔφη τοὺσ λόγουσ αὐτοῦ πόλεωσ δεῖσθαι· παρρησία δὲ παντὸσ ἀνδρὸσ ἤθουσ ἴσωσ δεῖται, καὶ τοῦτ’ ἀληθέστατόν ἐστιν ἐπὶ τῶν ἑτέρουσ νουθετούντων καὶ σωφρονιζόντων λεγόμενον.

ὁ γοῦν Πλάτων ἔλεγε νουθετεῖν τῷ βίῳ τὸν Σπεύσιππον, ὥσπερ ἀμέλει καὶ Πολέμωνα Ξενοκράτησ ὀφθεὶσ μόνον ἐν τῇ διατριβῇ καὶ ἀποβλέψασ πρὸσ αὐτὸν ἐτρέψατο καὶ μετέθηκεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION