Plutarch, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 31

(플루타르코스, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 31)

ἕτεροσ δὲ καιρόσ ἐστι νουθεσίασ ὅταν ὑπ’ ἄλλων λοιδορηθέντεσ ἐφ’ οἷσ ἁμαρτάνουσι ταπεινοί τε γένωνται καὶ συσταλῶσιν. ᾧ χρῷτ’ ἂν ἐμμελῶσ χαρίεισ τοὺσ μὲν λοιδοροῦντασ ἀνακόπτων καὶ διακρουόμενοσ, ἰδίᾳ δ’ αὐτὸσ ἁπτόμενοσ τοῦ φίλου καὶ ὑπομιμνῄσκων ὡσ εἰ διὰ μηδὲν ἄλλο προσεκτέον αὐτῷ, ὅπωσ γε μὴ θρασεῖσ ὦσιν οἱ ἐχθροί. "ποῦ γὰρ ἔστι τούτοισ τὸ στόμα διᾶραι, τί δὲ προσειπεῖν, ἂν ἀφῇσ;

"ταῦτα καὶ ῥίψῃσ ἐφ’ οἷσ κακῶσ ἀκούεισ; ’" γίγνεται γὰρ οὕτω τὸ μὲν λυπηρὸν τοῦ λοιδοροῦντοσ, τὸ δ’ ὠφέλιμον τοῦ νουθετοῦντοσ. ἔνιοι δὲ κομψότερον, ἄλλουσ ψέγοντεσ, ἐπιστρέφουσι τοὺσ συνήθεισ·

κατηγοροῦσι γὰρ ἑτέρων ἃ πράττοντασ; ἐκείνουσ ἴσασιν. ὁ δ’ ἡμέτεροσ καθηγητὴσ Ἀμμώνιοσ ἐν δειλινῇ διατριβῇ τῶν γνωρίμων τινὰσ αἰσθόμενοσ ἠριστηκότασ οὐχ ἁπλοῦν ἄριστον ἐκέλευσεν ἰδίῳ παιδὶ πληγὰσ ἐμβαλεῖν τὸν ἀπελεύθερον, ἐπειπὼν ὅτι χωρὶσ ὄξουσ ἀριστᾶν οὐ δύναται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION