Plutarch, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 24

(플루타르코스, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 24)

οὐχ ἥκιστα δ’ ἄν τισ αὐτὸν ἐν τῇ πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ φίλουσ διαθέσει καταμάθοι πολὺ τοῦ φίλου διαφέροντα. τῷ μὲν γὰρ ἣδιστόν ἐστι μετὰ πολλῶν φιλεῖν καὶ φιλεῖσθαι, καὶ τοῦτο πράττων ἀεὶ διατελεῖ περὶ τὸν φίλον ὅπωσ πολύφιλοσ καὶ πολυτίμητοσ ἔσται· οὐδὲν οὕτωσ οἰέται δεῖν κοινὸν ὡσ τοὺσ φίλουσ ὑπάρχειν·

ὁ δὲ ψευδὴσ καὶ νόθοσ καὶ ὑπόχαλκοσ;

.

ὅταν οὖν ἐλαφρὸσ ὢν καὶ ἐπίτηκτοσ καὶ ἀπατηλὸσ ἐγγύθεν ἀντεξετάζηται πρὸσ ἀληθινὴν καὶ ἐμβριθῆ φιλίαν καὶ σφυρήλατον, οὐκ ἀναφέρων ἀλλ’ ἐξελεγχόμενοσ ταὐτὸ ποιεῖ τῷ ζῳγραφήσαντι τοὺσ ἀλεκτρυόνασ ἀθλίωσ. ἐκεῖνόσ τε γὰρ ἐκέλευε τὸν παῖδα τοὺσ ἀληθινοὺσ ἀλεκτρυόνασ ἀποσοβεῖν ἀπωτάτω τοῦ πίνακοσ, οὗτόσ τε τοὺσ ἀληθινοὺσ ἐξ ἀποσοβεῖ φίλουσ καὶ οὐκ ἐᾷ πλησιάζειν ἂν δὲ μὴ δύνηται, φανερῶσ, μὲν ὑποσαίνει καὶ περιέπει καί τέθηπεν ὡσ ἀμείνονασ, λάθρᾳ δ’ ὑφίησί τινασ καὶ 25ὑποσπείρει διαβολάσ.

κρυφίου δὲ λόγου κνήσαντοσ ἕλκοσ, κἂν μὴ παντελῶσ εὐθὺσ ἐργάσηται, τὸ τοῦ Μηδίου φυλάττει μεμνημένοσ. ἦν δ’ ὁ Μήδιοσ τοῦ περὶ τὸν Ἀλέξανδρον χοροῦ τῶν κολάκων οἱο͂ν ἔξαρχοσ καὶ σοφιστὴσ κορυφαῖοσ ἐπὶ τοὺσ ἀρίστουσ συντεταγμένοσ.

ἐκέλευεν οὖν θαρροῦντασ ἅπτεσθαι καὶ δάκνειν, ταῖσ διαβολαῖσ, διδάσκων ὅτι, κἂν θεραπεύσῃ τὸ ἕλκοσ ὁ δεδηγμένοσ, ἡ οὐλὴ μενεῖ τῆσ διαβολῆσ.

ταύταισ μέντοι ταῖσ οὐλαῖσ, μᾶλλον δὲ γαγγραίναισ καὶ καρκινώμασι διαβρωθεὶσ Ἀλέξανδροσ ἀπώλεσε καὶ Καλλισθένη καὶ Παρμενίωνα καὶ Φιλώταν· καὶ Δημητρίοισ ἀφειδῶσ ἐνέδωκεν ἑαυτὸν ὑποσκελίζεσθαι, προσκυνούμενον καὶ καταστολιζόμενον καὶ ἀναπλαττόμενον ὑπ’ αὐτῶν ὥσπερ ἄγαλμα βαρβαρικόν.

οὕτω μεγάλην ἔχει τὸ πρὸσ χάριν δύναμιν, καὶ μεγίστην ὡσ ἐοίκεν ἐν τοῖσ μεγίστοισ εἶναι δοκοῦσι τὸ γὰρ οἰέσθαι τὰ κάλλιστα μετὰ τοῦ βούλεσθαι πίστιν ἅμα τῷ κόλακι καὶ θάρσοσ δίδωσι.

ὕψοσ καὶ φρόνημα τοῖσ μικροῖσ καὶ ταπεινοῖσ μάλιστα βάσιμόν.

ἐστιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION