Plutarch, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 20

(플루타르코스, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 20)

μὲν ἀληθινὸν καὶ φιλόκαλον καὶ λογικὸν ἐχούσησ, τὸ δ’ ἄλογον καὶ φιλοψευδὲσ καὶ παθητικόν, ὁ μὲν φίλοσ ἀεὶ τῷ κρείττονι πάρεστι σύμβουλοσ καὶ συνήγοροσ, ὥσπερ ἰατρὸσ τὸ ὑγιαῖνον αὔξων καὶ διαφυλάττων, ὁ δὲ κόλαξ τῷ παθητικῷ καὶ ἀλόγῳ παρακάθηται, καὶ τοῦτο κνᾷ καὶ γαργαλίζει καὶ ἀναπείθει, καὶ ἀφίστησι τοῦ λογισμοῦ, μηχανώμενοσ αὐτῷ πονηράσ τινασ ἡδυπαθείασ. ὥσπερ οὖν τῶν σιτίων ἔστιν ἃ μήθ’ αἵματι προσφύεται μήτε πνεύματι, μηδὲ νεύροισ τινὰ τόνον ἢ μυελοῖσ προστίθησιν, ἀλλ’ αἰδοῖα παρακινεῖ καὶ κοιλίαν ἐγείρει καὶ σάρκα ποιεῖ σαθρὰν καὶ ὕπουλον, οὕτωσ ὁ τοῦ·

ἢ τὸ κακόηθεσ καὶ ἀνελεύθερον καὶ ἄπιστον ἀεί τισι διαβολαῖσ καὶ προαισθήσεσι δριμὺ καὶ ψοφοδεὲσ ποιῶν καὶ ὕποπτον οὐ διαφεύξεται τοὺσ προσέχοντασ.

ἀεὶ γὰρ ὑφορμεῖ τινι πάθει καὶ τοῦτο πιαίνει, καὶ πάρεστι βουβῶνοσ;

δίκην ἑκάστοτε τοῖσ ὑπούλοισ καὶ φλεγμαίνουσι τῆσ ψυχῆσ ἐπιγιγνόμενοσ. "ὀργίζῃ; "κόλασον. "ἐπιθυμεῖσ; "ὤνησαι. "φοβῇ; "φύγωμεν. "ὑπονοεῖσ; παρέξει μᾶλλον, ὅμοιοσ ὤν.

καὶ γὰρ ἐν ὑποψίᾳ κραιπάλησ τινὸσ ἢ πλησμονῆσ γενόμενον καὶ διστάζοντα περὶ λουτροῦ καὶ τροφῆσ; ὁ μὲν φίλοσ ἐφέξει, φυλάττεσθαι καὶ προσέχειν παραινῶν, ὁ δὲ κόλαξ εἰσ τὸ βαλανεῖον ἕλκει, καὶ κελεύει νεαρόν τι παρατιθέναι καὶ μὴ κακοῦν ἀνατάσει τὸ σῶμα.

καὶ πρὸσ ὁδὸν ἢ πλοῦν ἤ τινα πρᾶξιν ὁρῶν ἀπομαλακιζόμενον οὐ φήσει κατεπείγειν τὸν καιρόν, ἀλλὰ ταὐτὸ ποιήσειν ὑπερθεμένουσ ἢ πέμψαντασ ἕτερον. ἂν δ’ ὑπεσχημένοσ ἀργύριον οἰκείῳ τινὶ δανείσειν ἢ ἐπιδώσειν μεταμέληται μὲν αἰδῆται δέ, τῇ χείρονι ῥοπῇ προστιθεὶσ ἑαυτὸν ὁ κόλαξ ἐπέρρωσε τὴν εἰσ τὸ βαλλάντιον γνώμην καὶ τὸ δυσωπούμενον ἐξέκοψεν, ὡσ ἀναλίσκοντα πολλὰ καὶ πολλοῖσ ἀρκεῖν ὀφείλοντα φείδεσθαι κελεύων.

ὅθεν εἰ μὴ λανθάνομεν ἑαυτοὺσ ἐπιθυμοῦντεσ ἀναισχυντοῦντεσ ἀποδειλιῶντεσ, ὁ κόλαξ ἡμᾶσ οὐ λήσεται.

ἔστι γὰρ συνηγορῶν ἀεὶ τούτοισ τοῖσ πάθεσι καὶ περὶ τὰσ τούτων ἐκβάσεισ παρρησιαζόμενοσ.

ταῦτα μὲν οὖν ἱκανὰ περὶ τούτων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION