Plutarch, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 19

(플루타르코스, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 19)

τέκνων ἢ τοὺσ ἀσώτουσ αὖ πάλιν καὶ πολυτελεῖσ εἰσ μικρολογίαν καὶ ῥυπαρίαν ὀνειδίζωσιν ὥσπερ Νέρωνα Τίτοσ Πετρώνιοσ ἢ τοὺσ ὠμῶσ καὶ ἀγρίωσ προσφερομένουσ ἄρχοντασ ὑπηκόοισ ἀποθέσθαι κελεύωσι τὴν πολλὴν ἐπιείκειαν καὶ τὸν ἄκαιρον ἔλεον καὶ ἀσύμφορον. καὶ ὁ τοῦ βασκάνου δὲ καὶ τῷ κακολογεῖν ἀεὶ καὶ ψέγειν χαίροντοσ, ἄν ποτε προαχθεὶσ ἐπαινέσῃ τινὰ τῶν ἐνδόξων, καθαπτόμενοσ καὶ ἀντιλέγων ὡσ νόσημα τοῦτ’ ἔχοντοσ, ἀνθρώπουσ ἐπαινεῖν καὶ μηδενὸσ ἀξίουσ.

"τίσ γὰρ οὗτόσ ἐστιν ἢ τί λαμπρὸν εἴρηκεν ἢ πεποίηκε;

μάλιστα δὲ περὶ τοὺσ ἔρωτασ τοῖσ κολακευομένοισ ἐπιτίθενται καὶ προσεκκάουσιν. ἀδελφοῖσ μὲν γὰρ ὁρῶντεσ διαφερομένουσ γονέων ὑπερφρονοῦντασ ἢ πρὸσ γυναῖκασ αὐτῶν ὑπεροπτικῶσ ἔχοντασ οὔτε νουθετοῦσιν οὔτ’ ἐγκαλοῦσιν, ἀλλὰ καὶ προσεπιτείνουσι τὰσ ὀργάσ; . "σὺ τούτων αἴτιοσ, ἀεὶ θεραπευτικῶσ προσφερόμενοσ καὶ ταπεινῶσ.

ἂν δὲ πρὸσ ἑταίραν ἢ μοιχεύτριαν ἐρωμένην κνησμόσ τισ ἐξ ὀργῆσ καὶ· ζηλοτυπίασ ἐγγένηται, πάρεστιν εὐθὺσ μετὰ παρρησίασ λαμπρᾶσ ἡ κολακεία, πῦρ ἐπὶ πῦρ εἰσφέρουσα καὶ δικαιολογουμένη καὶ κατηγοροῦσα τοῦ 1 ἐρῶντοσ ὡσ ἀνέραστα πολλὰ καὶ σκληρὰ καὶ νεμεσητὰ ποιοῦντοσ·

ὦ δυσχάριστε, τῶν πυκνῶν φιλημάτων.

οὕτωσ Ἀντώνιον οἱ φίλοι τῆσ Αἰγυπτίασ ἐρῶντα καὶ καόμενον ἀνέπειθον ὡσ ὑπ’ ἐκείνησ ἐρῷτο, καὶ λοιδοροῦντεσ ἐκάλουν ἀπαθῆ καὶ ὑπερήφανον. "ἡ μὲν γὰρ γυνὴ καταλιποῦσα βασιλείαν τοσαύτην καὶ διατριβὰσ εὐδαίμονασ φθείρεται μετὰ σοῦ στρατευομένη , σχῆμα παλλακίδοσ ἔχουσα· ὁ δ’ ἡδέωσ ἐλεγχόμενοσ ὡσ ἀδικῶν καὶ τοῖσ κατηγοροῦσι χαίρων ὡσ οὐδὲ τοῖσ ἐπαινοῦσιν ἐλάνθανε τῷ νουθετεῖν δοκοῦντι προσδιαστρεφόμενοσ.

ἐοίκε γὰρ ἡ τοιαύτη παρρησία τοῖσ τῶν ἀκολάστων δήγμασι γυναικῶν, ἐγείρουσα καὶ γαργαλίζουσα τῷ δοκοῦντι λυπεῖν τὸ ἡδόμενον.

αὐτῷ, κομιδῇ ποιοῦσι τὴν τοῦ φαρμάκου δύναμιν ἀβοήθητον, ὀξέωσ ἀναφερομένην ἐπὶ τὴν καρδίαν ὑπὸ θερμότητοσ, οὕτω τὴν παρρησίαν ἐπιστάμενοι μέγα βοήθημα πρὸσ τὴν κολακείαν οὖσαν οἱ πονηροὶ δι’ αὐτῆσ κολακεύουσι τῆσ παρρησίασ.

ὅθεν οὐδ’ ὁ Βίασ ἀπεκρίνατο καλῶσ τῷ πυθομένῳ τί τῶν ζῴων χαλεπώτατόν ἐστιν, ἀποκρινάμενοσ ὅτι τῶν μὲν ἀγρίων ὁ τύραννοσ, τῶν δ’ ἡμέρων ὁ κόλαξ.

ἐκτείνων ὥσπερ πλεκτάνασ τὸ πολύπραγμον καὶ διάβολον καὶ κακόηθεσ ἄγριοσ καὶ θηριώδησ καὶ δυσμεταχείριστοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION