Plutarch, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 15

(플루타르코스, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 15)

ὥσπερ γὰρ οἱ θηρεύοντεσ ἂν μὴ τοῦτο ποιεῖν ἀλλ’ ὁδοιπορεῖν ἢ νέμειν ἢ γεωργεῖν δοκῶσι, μᾶλλον τὰ θηρευόμενα λανθάνουσιν, οὕτωσ οἱ κόλακεσ ἅπτονται μάλιστα τοῖσ ἐπαίνοισ, ὅταν ἐπαινεῖν μὴ δοκῶσιν ἀλλ’ ἕτερόν τι πράττειν. καὶ λέγων πρὸσ δῆμον ἢ βουλὴν ἂν αἴσθηταί τινα τῶν πλουσίων βουλόμενον εἰπεῖν, ἀποσιωπῶν μεταξὺ καὶ παραδιδοὺσ τὸ βῆμα καὶ τὸν λόγον ἐνδείκνυται σιωπῶν μᾶλλον τοῦ βοῶντοσ ὅτι κρείττονα νομίζει καὶ διαφέροντα τῷ φρονεῖν ἐκεῖνον.

ὅθεν ὁρᾶν ἔστιν αὐτοὺσ ἕδρασ τε τὰσ πρώτασ ἐν ἀκροάσεσι καὶ θεάτροισ καταλαμβάνοντασ, οὐχ ὅτι τούτων ἀξιοῦσιν αὑτούσ, ἀλλ’ ὅπωσ ὑπεξιστάμενοι τοῖσ πλουσίοισ κολακεύωσι·

μετατιθεμένουσ ῥᾷστα πρὸσ τοὐναντίον, ἄνπερ ᾖ δυνατὸσ ἢ πλούσιοσ·

ἢ ἔνδοξοσ ὁ ἀντιλέγων.

ᾧ καὶ μάλιστα δεῖ τὰσ τοιαύτασ ὑποκατακλίσεισ καὶ ἀναχωρήσεισ ἐξελέγχειν, οὐκ ἐμπειρίαισ οὐδ’ ἀρεταῖσ οὐδ’ ἡλικίαισ ὑφιεμένων ἀλλὰ πλούτοισ καὶ δόξαισ. "τὰ παιδάρια ταυτὶ τὰ τὴν μηλίδα τρίβοντα;

"πάνυ σοι προσεῖχε τὸν νοῦν σιωπῶντι, καὶ τὴν πορφύραν ἐθαύμαζε καὶ τὰ χρυσία· "νῦν δέ σου καταγελᾷ περὶ ὧν οὐ μεμάθηκασ ἀρξαμένου λαλεῖν" καὶ Σόλων, Κροίσου περὶ εὐδαιμονίασ πυνθανομένου , Τέλλον τινὰ τῶν οὐκ ἐπιφανῶν Ἀθήνησι καὶ Κλέοβιν καὶ Βίτωνα ἀπέφηνεν εὐποτμοτέρουσ. οἱ δὲ κόλακεσ τοὺσ βασιλεῖσ καὶ πλουσίουσ καὶ ἄρχοντασ οὐκ ὀλβίουσ μόνον καὶ μακαρίουσ ἀλλὰ καὶ φρονήσει καὶ τέχνῃ καὶ ἀρετῇ πάσῃ πρωτεύοντασ ἀναγορεύουσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION