Plutarch, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 8

(플루타르코스, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 8)

τὰσ δὲ τοῦ κόλακοσ ὥσπερ πολύποδοσ τροπὰσ ῥᾷστα φωράσειεν ἄν τισ αὐτὸσ ἐπὶ πολλὰ δοκῶν τρέπεσθαι, καὶ ψέγων μὲν ὃν ἐπῄνει πρότερον βίον, οἷσ δ’ ἤχθετο πράγμασιν ἢ διαίταισ ἢ λόγοισ ὡσ ἀρέσκοντασ ἐξαίφνησ; προσιέμενοσ.

ὄψεται γὰρ αὐτὸν οὐδαμοῦ βέβαιον οὐδ’ ἴδιον οὐδ’ οἰκείῳ πάθει φιλοῦντα καὶ μισοῦντα καὶ χαίροντα καὶ λυπούμενον, ἀλλὰ δίκην κατόπτρου παθῶν ὀθνείων καὶ βίων καὶ κινημάτων εἰκόνασ ἀναδεχόμενον. "βραδέωσ πεφώρακασ τὸν ἄνθρωπον·

ἂν. δ’ αὖ πάλιν ἐπαινῇσ μεταβαλόμενοσ, νὴ Δία φήσει συνήδεσθαι καὶ χάριν ἔχειν αὐτὸσ ὑπὲρ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πιστεύειν. "ἄξια σαυτοῦ φρονεῖσ·

εὐθὺσ οὖν λέγειν χρὴ πρὸσ τὸν τοιοῦτον ἀλλοῖόσ; μοι , ξεῖνε, φάνησ νέον ἠὲ πάροιθεν οὐ δέομαι φίλου συμμεθισταμένου καὶ συνεπινεύοντοσ γὰρ σκιὰ ταῦτα ποιεῖ μᾶλλον, ἀλλὰ συναληθεύοντοσ καὶ συνεπικρίνοντοσ; .

εἷσ μὲν οὖν τῶν ἐλέγχων τρόποσ τοιοῦτόσ ἐστιν·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION