Plutarch, Quaestiones Naturales, chapter 26

(플루타르코스, Quaestiones Naturales, chapter 26)

διὰ τί τὰ ζῷα τὰσ βοηθούσασ δυνάμεισ, ὅταν ἐν πάθει γένηται, ζητεῖ καὶ διώκει καὶ χρώμενα πολλάκισ ὠφελεῖται; καθάπερ αἱ κύνεσ ἐσθίουσι πόαν, ἵνα τὴν χολὴν ἐξεμῶσιν· αἱ δ’ ὑέσ ἐπὶ τοὺσ ποταμίουσ καρκίνουσ φέρονται, βοηθοῦνται γὰρ ἐσθίουσαι πρὸσ κεφαλαλγίαν·

ἡ δὲ χελώνη φαγοῦσα τὴν σάρκα τοῦ ἔχεωσ ὀρίγανον ἐπεσθίει· τὴν δ’ ἄρκτον λέγουσιν ἀσωμένην τοὺσ μύρμηκασ ἀναλαμβάνειν τῇ γλώττῃ καὶ καταπίνουσαν ἀπαλλάττεσθαι·

τούτων δ’ οὔτε πεῖρα καὶ περίπτωσισ γέγονεν αὐτοῖσ. ὀσμῇ καὶ τὰ κενέβρεια τὸν γῦπα κινεῖ καὶ προσάγεται πόρρωθεν, οὕτωσ οὖν καὶ σῦσ οἱ καρκίνοι καὶ τὴν χελώνην ἡ ὀρίγανοσ, αἱ δὲ μυρμηκιαὶ τὴν ἄρκτον ὀσμαῖσ καὶ ῥεύμασι προσφερέσι καὶ οἰκείοισ ἕλκουσιν, οὐ λογισμῷ τοῦ συμφέροντοσ ἀγούσησ τῆσ αἰσθήσεωσ·

ἢ τὰσ ὀρέξεισ ἐπιφέρουσι τοῖσ ζῴοισ αἱ τῶν σωμάτων κράσεισ, ἃσ αἱ νόσοι ποιοῦσι, διαφόρουσ δριμύτητασ ἢ γλυκύτητασ ἤ τινασ ἄλλασ ἐντίκτουσαι ποιότητασ ἀήθεισ καὶ ἀτόπουσ, τῶν ὑγρῶν τρεπομένων;

ὡσ δῆλόν ἐστιν ἐπὶ τῶν γυναικῶν, ὅταν κύωσι, καὶ λίθουσ καὶ γῆν προσφερομένων διὸ καὶ τῶν νοσούντων ταῖσ ὀρέξεσιν οἱ χαρίεντεσ ἰατροὶ προΐσασι τοὺσ ἀσώτωσ ἢ σωτηρίωσ ἔχοντασ·

ἱστορεῖ γοῦν Μνησίθεοσ ἰατρὸσ ἐν ἀρχῇ πνευμονίασ τὸν ἐπιθυμήσαντα κρομμύων σῴζεσθαι τὸν δὲ σύκων ἀπόλλυσθαι, διὰ τὸ ταῖσ κράσεσι τὰσ ὀρέξεισ τὰσ δὲ κράσεισ τοῖσ πάθεσιν ἕπεσθαι.

φέρεται καὶ ἄγεται ταῖσ ὀρέξεσιν ἕκαστον αὐτῶν.

SEARCH

MENU NAVIGATION