Plutarch, Quaestiones Convivales, book 6, Τίσ αἰτία, δι’ ἣν ψαθυρὰ γίγνεται ταχὺ τὰ ἐκ συκῆσ κρεμαννύμενα τῶν ἱερείων

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 6, Τίσ αἰτία, δι’ ἣν ψαθυρὰ γίγνεται ταχὺ τὰ ἐκ συκῆσ κρεμαννύμενα τῶν ἱερείων)

ὁ Ἀριστίωνοσ εὐημέρει παρὰ τοῖσ δειπνοῦσι μάγειροσ, ὡσ τὰ τ’ ἄλλα χαριέντωσ ὀψοποιήσασ καὶ τὸν ἄρτι τῷ Ἡρακλεῖ τεθυμένον ἀλεκτρυόνα παραθεὶσ ἁπαλὸν ὥσπερ χθιζόν, νεαρὸν ὄντα καὶ πρόσφατον. εἰπόντοσ;

οὖν τοῦ Ἀριστίωνοσ, ὅτι τοῦτο γίγνεται ταχέωσ, εἰ σφαγεὶσ εὐθὺσ ἀπὸ τῆσ συκῆσ κρεμασθείη, τὴν αἰτίαν ἐζητοῦμεν. ὅτι μὲν δὴ πνεῦμα τῆσ συκῆσ ἄπεισιν ἰσχυρὸν καὶ σφοδρόν, ἥ τ’ ὄψισ ἐκμαρτυρεῖ καὶ τὸ περὶ τῶν ταύρων λεγόμενον, ὡσ ἄρα συκῇ προσδεθεὶσ ὁ χαλεπώτατοσ, ἡσυχίαν ἄγει καὶ ψαύσεωσ ἀνέχεται, καὶ ὅλωσ ἀφίησι τὸν θυμὸν ὥσπερ ἀπομαραινόμενον.

τὴν δὲ πλείστην αἰτίαν καὶ δύναμιν ἡ δριμύτησ εἶχε·

αὐτὸ καὶ τὸ ξύλον καὶ τὸ θρῖον ἀναπεπλῆσθαι·

διὸ καόμενόν τε τῷ καπνῷ δάκνει μάλιστα καὶ κατακαυθέντοσ ἡ τέφρα ῥυπτικωτάτην παρέχει κόνιν·

ταὐτὰ δὲ πάντα θερμότητοσ. καὶ τὴν πῆξιν ἐμποιεῖν τῷ γάλακτι τὸν ὀπὸν οἰόνταί τινεσ, οὐ σκαληνίᾳ σχημάτων περιπλέκοντα καὶ κολλῶντα τὰ μέρη τοῦ γάλακτοσ, ἐκθλιβομένων ἐπιπολῆσ τῶν λείων καὶ περιφερῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ θερμότητοσ ἐκτήκοντα τοῦ ὑγροῦ τὸ ἀσύστατον καὶ ὑδατῶδεσ. τεκμήριον δὲ καὶ τὸ ἄχρηστον γλυκὺ εἶναι τὸν ὀπόν, ἀλλὰ πωμάτων φαυλότατον·

οὐ γὰρ τὸ λεῖον ὑπὸ τῶν σκαληνῶν, ἀλλὰ τὸ ψυχρὸν ἔστη καὶ ἄπεπτον ὑπὸ τῆσ θερμότητοσ. καὶ πρὸσ τοῦτο συνεργοῦσιν οἱ ἅλεσ·

θερμοὶ γάρ εἰσι·

πρὸσ δὲ τὴν λεγομένην περιπλοκὴν καὶ σύνδεσιν ἀντιπράττουσι διάλυσιν διαλύειν γὰρ μάλιστα πεφύκασι. θερμὸν οὖν πνεῦμα καὶ δριμὺ καὶ τμητικὸν ἀφίησιν ἡ συκῆ· καὶ τοῦτο θρύπτει καὶ πεπαίνει τὴν σάρκα τοῦ ὄρνιθοσ. ταὐτὸ δὲ πάσχει καὶ πυρῶν ἐντεθεὶσ σιρῷ καὶ νίτρῳ συνημμένοσ, ὑπὸ θερμότητοσ. ὅτι δ̓ ὁ πυρὸσ ἔχει τι θερμόν, τεκμαίρονται τοῖσ ἀμφορεῦσιν, ὧν ἐντιθεμένων εἰσ σιρὸν ἐξαναλίσκεται ταχέωσ ὁ οἶνοσ.

상위

Quaestiones Convivales

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION