Plutarch, Quaestiones Convivales, book 6, Τίσ αἰτία βουλίμου. 31:

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 6, Τίσ αἰτία βουλίμου. 31:)

ὅτι δὲ τὸ ἐκψύχεσθαι οὐ πήγνυσι μόνον ἀλλὰ καὶ τήκει τὰ σώματα, δῆλόν ἐστιν ἐν μὲν γὰρ τοῖσ μεγάλοισ χειμῶσιν ἀκόναι μολίβδου διατηκόμεναι τό τε τῆσ ἐφιδρώσεωσ καὶ τὸ πολλοῖσ μὴ πεινῶσι συμπίπτειν τὴν βουλιμίασιν ἀραίωσιν κατηγορεῖ μᾶλλον καὶ ῥύσιν ἢ πύκνωσιν τοῦ σώματοσ. ἀραιοῦνται δὲ χειμῶνοσ μέν, ὥσπερ εἴρηται, τῇ λεπτότητι, ἄλλωσ δὲ τοῦ κόπου καὶ τῆσ κινήσεωσ ἀποξυνούσησ τὴν ἐν τῷ σώματι θερμότητα·

상위

Quaestiones Convivales

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION