Plutarch, Quaestiones Convivales, book 6, Διὰ τίν’ αἰτίαν ἀχύροισ καὶ ἱματίοισ τὴν χιόνα διαφυλάττουσι.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 6, Διὰ τίν’ αἰτίαν ἀχύροισ καὶ ἱματίοισ τὴν χιόνα διαφυλάττουσι.)

"μάλιστα μὲν αὐτοῖσ τοῖσ παιδικοῖσ, εἰ δὲ μή, περὶ αὐτῶν ἐπιθυμοῦσι διαλέγεσθαι· "τοῦτο πέπονθα περὶ τῆσ χιόνοσ. "ἐπεὶ γὰρ οὐ πάρεστιν οὐδ’ ἔχομεν, ἐπιθυμοίην ἂν μαθεῖν τίσ αἰτία, δι’ ἣν ὑπὸ τῶν θερμοτάτων φυλάσσεται. "καὶ γὰρ ἀχύροισ σπαργανοῦντεσ αὐτὴν καὶ περιστέλλοντεσ ἱματίοισ ἀγνάπτοισ ἐπὶ πολὺν χρόνον ἄπταιστον διατηροῦσι. "θαυμαστὸν οὖν, εἰ συνεκτικὰ τὰ θερμότατα τῶν ψυχροτάτων ἐστί. "εἴπερ ἀληθέσ ἐστιν·

"οὐκ ἔχει δ’ οὕτωσ, ἀλλ’ αὑτοὺσ παραλογιζόμεθα, θερμὸν εὐθὺσ εἶναι τὸ θερμαῖνον ὑπολαμβάνοντεσ· "καὶ ταῦθ’ ὁρῶντεσ ὅτι ταὐτὸν ἱμάτιον ἐν χειμῶνι θερμαίνειν ἐν δ’ ἡλίῳ ψύχειν γέγονεν· "ὥσπερ ἡ τραγικὴ τροφὸσ ἐκείνη τὰ τῆσ Νιόβησ τέκνα τιθηνεῖται λεπτοσπαθήτων χλανιδίων ἐρειπίοισ θάλπουσα καὶ ψύχουσα. "Γερμανοὶ μὲν οὖν κρύουσ πρόβλημα ποιοῦνται τὴν ἐσθῆτα μόνον, Αἰθίοπεσ δὲ θάλπουσ μόνον, ἡμεῖσ δ’ ἀμφοῖν. ὥστε τί μᾶλλον, εἰ θάλπει, θερμὴν ἤπερ ψυχρὰν ἀπὸ τοῦ περιψύχειν λεκτέον; "εἰ δὲ δεῖ τῇ αἰσθήσει τεκμαίρεσθαι, μᾶλλον ἂν ψυχρὰ γένοιτο· "καὶ γὰρ ὁ χιτὼν ψυχρὸσ ἡμῖν προσπίπτει τὸ πρῶτον ἐνδυσαμένοισ καὶ τὰ στρώματα κατακλινεῖσιν εἶτα μέντοι συναλεαίνει τῆσ ἀφ’ ἡμῶν πιμπλάμενα θερμασίασ, καὶ ἅμα μὲν περιστέλλοντα καὶ κατέχοντα τὸ θερμόν, ἅμα δ’ ἀπείργοντα τὸ κρύοσ καὶ τὸν ἔξωθεν ἀέρα τοῦ σώματοσ. "οἱ μὲν οὖν πυρέττοντεσ καυματιζόμενοι συνεχῶσ ἀλλάττουσι τὰ ἱμάτια τῷ ψυχρὸν εἶναι τὸ ἐπιβαλλόμενον ἂν δ’ ἐπιβληθῇ, παραχρῆμα γίγνεται θερμὸν ὑπὸ τοῦ σώματοσ. "ὥσπερ οὖν ἡμᾶσ θερμαινόμενον θερμαίνει θοἰμάτιον, οὕτω τὴν χιόνα ψυχόμενον ἀντιπεριψύχει· "ψύχεται δ’ ὑπ’ αὐτῆσ ἀφιείσησ πνεῦμα λεπτόν· "τοῦτο γὰρ συνέχει τὴν πῆξιν αὐτῆσ ἐγκατακεκλεισμένον· "ἀπελθόντοσ δὲ τοῦ πνεύματοσ, ὕδωρ οὖσα ῥεῖ καὶ διατήκεται, καὶ ἀπανθεῖ τὸ λευκὸν ὅπερ ἡ τοῦ πνεύματοσ πρὸσ τὸ ὑγρὸν ἀνάμιξισ ἀφρώδησ; "γενομένη παρεῖχεν ἅμα τ’ οὖν τὸ ψυχρὸν ἐγκατέχεται περιστεγόμενον τῷ ἱματίῳ, καὶ ὁ ἔξωθεν ἀὴρ ἀπειργόμενοσ οὐ τέμνει τὸν πάγον οὐδ’ ἀνίησιν. "ἀγνάπτοισ δὲ τούτοισ πρὸσ τοῦτο διὰ τὴν τραχύτητα καὶ ξηρότητα τῆσ κροκύδοσ οὐκ ἐώσησ ἐπιπεσεῖν βαρὺ θοἰμάτιον οὐδὲ συνθλῖψαι τὴν χαυνότητα τῆσ χιόνοσ· "ὥσπερ καὶ τὸ ἄχυρον διὰ κουφότητα μαλακῶσ περιπῖπτον οὐ θρύπτει τὸν πάγον, ἄλλωσ δὲ πυκνόν ἐστι καὶ στεγανόν, ὥστε καὶ τὴν θερμότητα τοῦ ἀέροσ ἀπείργειν καὶ τὴν ψυχρότητα κωλύειν ἀπιέναι τῆσ χιόνοσ. "ὅτι δ’ ἡ τοῦ πνεύματοσ διάκρισισ ἐμποιεῖ τὴν τῆξιν, ἐμφανέσ ἐστι τῇ αἰσθήσει τηκομένη γὰρ ἡ χιὼν πνεῦμα ποιεῖ.

상위

Quaestiones Convivales

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION