Plutarch, Quaestiones Convivales, book 3, Περὶ τοῦ ἢ πέντε πίνειν ἢ τρί’ ἢ μὴ τέσσαρα.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 3, Περὶ τοῦ ἢ πέντε πίνειν ἢ τρί’ ἢ μὴ τέσσαρα.)

"εἰσ τὰ συμπόσια τῷ δικαιοτάτῳ καὶ δημοκρατικωτάτῳ τῶν μέτρων κάθοδοσ, ὑπὸ δή τινοσ καιροῦ νήφοντοσ ὥσπερ τυράννου πεφυγαδευμένῳ πολὺν χρόνον. "καθάπερ γὰρ οἱ περὶ λύραν κανονικοὶ τῶν λόγων φασὶ τὸν μὲν ἡμιόλιον τὴν διὰ πέντε συμφωνίαν παρασχεῖν τὸν δὲ διπλάσιον τὴν διὰ πασῶν, τὴν δὲ διὰ τεσσάρων ἀμυδροτάτην οὖσαν ἐν ἐπιτρίτῳ συνίστασθαι· "οὕτωσ οἱ περὶ τὸν Διόνυσον ἁρμονικοὶ τρεῖσ κατεῖδον οἴνου συμφωνίασ πρὸσ ὕδωρ, διὰ πέντε καὶ διὰ τριῶν καὶ διὰ τεσσάρων, οὕτω μὲν λέγοντεσ καὶ ᾄδοντεσ ἢ πέντε πίνειν ἢ τρί’ ἢ μὴ τέσσαρα. "πέντε γὰρ ἐν ἡμιολίῳ λόγῳ, τριῶν ὕδατοσ κεραννυμένων πρὸσ δύ’ οἴνου· "τρία δ’ ἐν διπλασίῳ πρὸσ ἕνα μιγνυμένων δυεῖν· "τέσσαρα δ’, εἰσ ἕνα τριῶν ὕδατοσ ἐπιχεομένων, οὗτόσ ἐστιν ἐπίτριτοσ λόγοσ, ἀρχόντων τινῶν ἐν πρυτανείῳ νοῦν ἐχόντων ἢ διαλεκτικῶν τὰσ ὀφρῦσ ἀνεσπακότων, ὅταν τὰσ μεταπτώσεισ τῶν λόγων ἀνασκοπῶσι, νηφάλιοσ καὶ ἀδρανὴσ κρᾶσισ. "ἐκείνων δὲ τῶν ἄλλων ἡ μὲν δυεῖν πρὸσ ἕνα τὸν ταρακτικὸν τοῦτον καὶ ἀκροθώρακα τῆσ μέθησ ἐπάγει τόνον κινοῦντα χορδὰσ τὰσ ἀκινήτουσ φρενῶν οὔτε γὰρ ἐᾷ νήφειν οὔτε καταδύειν παντάπασι τὸ ἀνόητον εἰσ τὸν ἄκρατον· "ἡ δὲ δυεῖν πρὸσ τρία μουσικωτάτη, πᾶσ’ ὑπνοφόροσ; "καὶ λαθικηδὴσ καὶ κατὰ τὴν Ἡσιόδειον ἐκείνην ἀλεξιάρην παίδων εὐκηλήτειραν τῶν ἐν ἡμῖν ἀγερώχων καὶ ἀκόσμων παθῶν διὰ βάθουσ ποιοῦσα γαλήνην καὶ ἡσυχίαν; πρὸσ ταῦτα τῷ Ἀρίστωνι ἀντεῖπε μὲν οὐδείσ·

δῆλοσ γὰρ ἦν παίζων·

ἐγὼ δ’ ἐκέλευσα λαβόντα ποτήριον ὥσπερ λύραν ἐντείνεσθαι τὴν ἐπαινουμένην κρᾶσιν καὶ ἁρμονίαν, καὶ προσελθὼν ὁ παῖσ ὑπήχει τὴν ἄκρατον· ὁ δ’ ἀνεδύετο, λέγων ἅμα γέλωτι τῶν λογικῶν εἶναι περὶ μουσικὴν οὐ τῶν ὀργανικῶν.

φρονιμώτερον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION