Plutarch, Quaestiones Convivales, book 3, chapter 0

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 3, chapter 0)

"εἰ μὲν ἠλίθιοσ εἶ, σοφὸν πρᾶγμα ποιεῖσ εἰ δὲ σοφόσ, ἠλίθιον. "κρύπτειν, ἔργον δὲ ἐν ἀνέσει καὶ παρ’ οἶνον" ὅστ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ’ ἀεῖσαι, καὶ θ’ ἁπαλὸν γελάσαι καὶ τ’ ὀρχήσασθαι ἀνῆκε· καί τι ἔποσ προέηκεν, ὅπερ τ’ ἄρρητον ἄμεινον·

οἰνώσεωσ ἐνταῦθα τοῦ ποιητοῦ καὶ μέθησ, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, διαφορὰν ὑποδεικνύντοσ. ᾠδὴ μὲν γὰρ καὶ γέλωσ καὶ ὄρχησισ οἰνωμένοισ μετρίωσ ἔπεισι· τὸ δὲ λαλεῖν καὶ λέγειν, ἃ βέλτιον ἦν σιωπᾶν, παροινίασ ἢδη καὶ μέθησ ἔργον ἐστί.

οὐδὲ τραπέζῃ γνώτην ἀλλήλων δῆλόσ ἐστιν εἰδὼσ τὸ πολύφωνον τοῦ οἴνου καὶ λόγων πολλῶν γόνιμον.

οὐ γὰρ ἔστι τρωγόντων σιωπῇ καὶ πινόντων γνῶσισ·

ἀλλ’ ὅτι τὸ πίνειν εἰσ τὸ λαλεῖν προάγεται, τῷ δὲ λαλεῖν ἐμφαίνεται καὶ τῷ ἀπογυμνοῦσθαι πολλὰ τῶν ἄλλωσ λανθανόντων, παρέχει τινὰ τὸ συμπίνειν καὶ κατανόησιν ἀλλήλων· "τί τὰσ θυρίδασ, ὦ μακάριε, ζητεῖσ ἐκείνασ, δι’ ὧν ἄλλοσ;

"ἄλλου κατόψεται τὴν διάνοιαν; "ὁ γὰρ οἶνοσ ἡμᾶσ ἀνοίγει καὶ δείκνυσιν οὐκ ἐῶν ἡσυχίαν ἄγειν, ἀλλ’ ἀφαιρῶν τὸ πλάσμα καὶ τὸν σχηματισμόν, ἀπωτάτω τοῦ νόμου καθάπερ παιδαγωγοῦ γεγονότων. Αἰσώπῳ μὲν οὖν καὶ Πλάτωνι, καὶ εἴ τισ ἄλλοσ ἐξετάσεωσ τρόπου δεῖται, πρὸσ τοῦτο χρήσιμον ὁ ἄκρατοσ·

οἱ δὲ μηδὲν ἀλλήλουσ βασανίζειν δεόμενοι μηδὲ καταφωρᾶν ἀλλ’ ἢ χρῆσθαι φιλοφρόνωσ, τὰ τοιαῦτα προβλήματα καὶ τοὺσ λόγουσ ἄγουσι συνιόντεσ, οἷσ ἀποκρύπτεται τὰ φαῦλα τῆσ ψυχῆσ, τὸ δὲ βέλτιστον ἀναθαρρεῖ καὶ τὸ μουσικώτατον, ὥσπερ ἐπὶ λειμῶνασ οἰκείουσ καὶ νομὰσ ὑπὸ φιλολογίασ προερχόμενον.

ὅθεν καὶ ἡμεῖσ τρίτην δεκάδα ταύτην σοι πεποιήμεθα συμποτικῶν ζητημάτων, τὸ περὶ τῶν στεφάνων πρῶτον ἔχουσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION