Plutarch, Quaestiones Convivales, book 2, Διὰ τί πεύκη καὶ πίτυσ καὶ τὰ ὅμοια τούτοισ οὐκ ἐνοφθαλμιάζεται. 6:

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 2, Διὰ τί πεύκη καὶ πίτυσ καὶ τὰ ὅμοια τούτοισ οὐκ ἐνοφθαλμιάζεται. 6:)

"οὐκ ἄδηλον ὅτι δεῖ πρὸσ τὸ ἐμφυτευόμενον χώρασ λόγον ἔχειν τὸ δεξόμενον τὴν δὲ χώραν ἀεῖ θήλειαν ἔχειν καὶ γόνιμον· "ὅθεν τὰ πολυκαρπότατα τῶν φυτῶν ἐκλεγόμενοι παραπηγνύουσιν, ὥσπερ γυναιξὶ πολυγαλακτούσαισ ἕτερα βρέφη προσβάλλοντεσ. "πεύκην δὲ καὶ κυπάριττον καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα γλίσχρα καὶ ἀγεννῆ τοῖσ καρποῖσ ὁρῶμεν. "ὥσπερ γὰρ οἱ πολυσαρκίᾳ κεχρημένοι καὶ ὄγκῳ ὡσ ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἄτεκνοι· "τὴν γὰρ τροφὴν εἰσ τὸ σῶμα καταναλίσκοντεσ οὐ ποιοῦσιν αὐτῆσ περίττωμα σπερματικόν οὕτω τὰ τοιαῦτα δένδρα τῆσ τροφῆσ ἀπολαύοντα, πάσησ εἰσ αὐτὰ δαπανωμένησ, εὐσωματεῖ τοῖσ μεγέθεσι καὶ αὐξάνεται, καρπὸν δὲ τὰ μὲν οὐ φέρει τὰ δὲ φέρει μικρὸν καὶ συντελούμενον βραδέωσ· "ὥστ’ οὐ δεῖ θαυμάζειν, εἰ μὴ φύεται τἀλλότριον, ἐν ᾧ κακῶσ τρέφεται καὶ τὸ οἰκεῖον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION