Plutarch, chapter 1 2:

(플루타르코스, chapter 1 2:)

χρόνῳ δὲ ὕστερον Νεοπτόλεμοσ ὁ Ἀχιλλέωσ λαὸν ἀγαγὼν αὐτόσ τε τὴν χώραν κατέσχε καὶ διαδοχὴν βασιλέων ἀφ’ αὑτοῦ κατέλιπε, Πυρρίδασ ἐπικαλουμένουσ· καὶ γὰρ αὐτῷ Πύρροσ ἦν παιδικὸν ἐπωνύμιον. καὶ τῶν γνησίων παίδων ἐκ Λανάσσησ τῆσ Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου γενομένων ἕνα Πύρρον ὠνόμασεν. ἐκ τούτου δὲ καὶ Ἀχιλλεὺσ ἐν Ἠπείρῳ τιμὰσ ἰσοθέουσ ἔσχεν, Ἄσπετοσ ἐπιχωρίῳ φωνῇ προσαγορευόμενοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION