Plutarch, Parallela minora, section 9

(플루타르코스, Parallela minora, section 9)

ο περὶ τοῦ Ἰκαρίου μῦθοσ, ᾧ Διόνυσοσ ἐπεξενώθη· Ἐρατοσθένησ ἐν τῇ Ἠριγόνῃ. Κρόνοσ ἐπιξενωθεὶσ γεωργῷ, ᾧ ἦν θυγάτηρ καλὴ Ἐντωρία, ταύτην ἐβιάσατο καὶ ἐτέκνωσεν υἱοὺσ Ιἀνὸν Ὕμνον Φαῦστον Φήλικα. διδάξασ οὖν τὸν τρόπον τῆσ τοῦ οἴνου πόσεωσ καὶ τῆσ ἀμπέλου ἠξίωσε καὶ τοῖσ γείτοσι μεταδοῦναι. ποιήσαντοσ δ’ αὐτὸ καὶ πιόντεσ παρὰ τὸ σύνηθεσ εἰσ ὕπνον κατηνέχθησαν βαρύτερον τοῦ δέοντοσ· οἱ δὲ πεφαρμακῶσθαι δόξαντεσ, λίθοισ βάλλοντεσ τὸν Ἰκάριον ἀπέκτειναν· οἱ δὲ θυγατρίδαι ἀθυμήσαντεσ βρόχῳ τὸν βίον κατέστρεψαν. λοιμοῦ δὲ κατασχόντοσ Ῥωμαίουσ, ἔχρησεν ὁ Πύθιοσ λωφήσειν, ἐξιλάσωνται τοῦ Κρόνου τὴν μῆνιν καὶ τοὺσ δαίμονασ τῶν ἀνόμωσ ἀπολομένων.

Λουτάτιοσ δὲ Κάτλοσ, ἀνὴρ τῶν ἐπισήμων, κατεσκεύασε τῷ θεῷ τέμενοσ τὸ κείμενον σύνεγγυσ τοῦ Ταρπηίου ὄρουσ, καὶ τὸν ἄνω βωμὸν ἱδρύσατο τετραπρόσωπον ἢ διὰ τοὺσ θυγατρίδασ ἢ ὅτι τετραμερὴσ ὁ ἐνιαυτόσ ἐστι, καὶ μῆνα κατέδειξεν Ιἀνουάριον. ὁ δὲ Κρόνοσ πάντασ κατηστέρισεν. καὶ οἱ μὲν καλοῦνται Ιἀνουάριον, ὁ δ’ Ιἀνὸσ προανατέλλων· δείκνυται δ’ ὁ ἀστὴρ πρὸ τῶν ποδῶν τῆσ παρθένου· ὡσ Κριτόλαοσ ἐν τετάρτῃ Φαινομένων.

SEARCH

MENU NAVIGATION