Plutarch, Νικίας, chapter 13 7:

(플루타르코스, Νικίας, chapter 13 7:)

οὐκ ὀλίγουσ δὲ καὶ τὰ τῶν ἡμερῶν ἐν αἷσ τὸν στόλον ἐξέπεμπον ὑπέθραττεν. Ἀδώνια γὰρ εἶχον αἱ γυναῖκεσ τότε, καὶ προὔκειτο πολλαχόθι τῆσ πόλεωσ εἴδωλα, καὶ ταφαὶ περὶ αὐτὰ καὶ κοπετοὶ γυναικῶν ἦσαν, ὥστε τοὺσ ἐν λόγῳ ποιουμένουσ τινὶ τὰ τοιαῦτα δυσχεραίνειν καὶ δεδιέναι περὶ τῆσ παρασκευῆσ ἐκείνησ καὶ δυνάμεωσ, μὴ λαμπρότητα καὶ ἀκμὴν ἐπιφανεστάτην σχοῦσα ταχέωσ μαρανθῇ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION