Plutarch, Mulierum virtutes, Φωκίδες

(플루타르코스, Mulierum virtutes, Φωκίδες)

τῶν ἐν Φωκεῦσι τυράννων κατειληφότων Δελφοὺσ καὶ τὸν ἱερὸν κληθέντα πόλεμον Θηβαίων πολεμούντων πρὸσ αὐτούσ, αἱ περὶ τὸν Διόνυσον γυναῖκεσ, ἃσ Θυιάδασ ὀνομάζουσιν, ἐκμανεῖσαι καὶ περιπλανηθεῖσαι νυκτὸσ ἔλαθον ἐν Ἀμφίσσῃ γενόμεναι· κατάκοποι δ’ οὖσαι καὶ μηδέπω τοῦ φρονεῖν παρόντοσ αὐταῖσ, ἐν τῇ ἀγορᾷ προέμεναι τὰ σώματα σποράδην ἔκειντο καθεύδουσαι.

πόλιν Φωκέων γεγονέναι καὶ συχνοὺσ στρατιώτασ παρεῖναι τῶν τυράννων ἀγνωμονηθῶσιν αἱ Θυιάδεσ, ἐξέδραμον εἰσ τὴν ἀγορὰν ἅπασαι καὶ κύκλῳ περιστᾶσαι σιωπῇ κοιμωμέναισ μὲν οὐ προσῄεσαν, ἐπεὶ δ’ ἐξανέστησαν, ἄλλαι περὶ ἄλλασ ἐγίγνοντο θεραπεύουσαι καὶ τροφὴν προσφέρουσαι·

τέλοσ δὲ πείσασαι τοὺσ ἄνδρασ ἐπηκολούθησαν αὐταῖσ ἄχρι τῶν ὁρ́ων ἀσφαλῶσ;

προπεμπομέναισ.

SEARCH

MENU NAVIGATION