Plutarch, Λύσανδρος, chapter 24

(플루타르코스, Λύσανδρος, chapter 24)

ἐκ τούτου πρεσβευτὴσ εἰσ Ἑλλήσποντον ἐπέμπετο· καὶ τὸν μὲν Ἀγησίλαον δι’ ὀργῆσ εἶχεν, οὐκ ἠμέλει δὲ τοῦ τὰ δέοντα πράττειν, Σπιθριδάτην δὲ τὸν Πέρσην προσκεκρουκότα Φαρναβάζῳ, γενναῖον ἄνδρα καὶ στρατιὰν ἔχοντα περὶ αὑτόν, ἀποστήσασ ἤγαγε πρὸσ τὸν Ἀγησίλαον. ἄλλο δὲ οὐδὲν ἐχρήσατο αὐτῷ πρὸσ τὸν πόλεμον, ἀλλὰ τοῦ χρόνου διελθόντοσ ἀπέπλευσεν εἰσ τὴν Σπάρτην ἀτίμωσ, ὀργιζόμενοσ μὲν τῷ Ἀγησιλάῳ, μισῶν δὲ καὶ τὴν ὅλην πολιτείαν ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον, καὶ τὰ πάλαι δοκοῦντα συγκεῖσθαι καὶ μεμηχανῆσθαι πρὸσ μεταβολὴν καὶ νεωτερισμὸν ἐγνωκὼσ ἐγχειρεῖν τότε καὶ μὴ διαμέλλειν.

ἦν δὲ τοιάδε.

τῶν ἀναμιχθέντων Δωριεῦσιν Ἡρακλειδῶν καὶ κατελθόντων εἰσ Πελοπόννησον πολὺ μὲν ἐν Σπάρτῃ καὶ λαμπρὸν ἤνθησε γένοσ, οὐ παντὶ δὲ αὐτῶν τῆσ βασιλικῆσ μετῆν διαδοχῆσ, ἀλλ’ ἐβασίλευον ἐκ δυεῖν οἴκων μόνον Εὐρυπωντίδαι καὶ Ἀγιάδαι προσαγορευόμενοι, τοῖσ δὲ ἄλλοισ οὐδὲν ἑτέρου πλέον ἔχειν ἐν τῇ πολιτείᾳ διὰ τὴν εὐγένειαν ὑπῆρχεν, αἱ δὲ ἀπ’ ἀρετῆσ τιμαὶ πᾶσι προὔκειντο τοῖσ δυναμένοισ. τούτων οὖν γεγονὼσ ὁ Λύσανδροσ, ὡσ εἰσ δόξαν τῶν πράξεων ἤρθη μεγάλην καὶ φίλουσ ἐκέκτητο πολλοὺσ καὶ δύναμιν, ἤχθετο τὴν πόλιν ὁρῶν ὑπ’ αὐτοῦ μὲν αὐξανομένην, ὑφ’ ἑτέρων δὲ βασιλευομένην οὐδὲν βέλτιον αὐτοῦ γεγονότων, καὶ διενοεῖτο τὴν ἀρχὴν ἐκ τῶν δυεῖν οἴκων μεταστήσασ εἰσ κοινὸν ἀποδοῦναι πᾶσιν Ἡρακλείδαισ, ὡσ δὲ ἔνιοί φασιν, οὐχ Ἡρακλείδαισ, ἀλλὰ Σπαρτιάταισ, ἵνα μὴ ᾖ τῶν ἀφ’ Ἡρακλέουσ, ἀλλὰ τῶν οἱο͂σ Ἡρακλῆσ τὸ γέρασ, ἀρετῇ κρινομένων, ἣ κἀκεῖνον εἰσ θεῶν τιμὰσ ἀνήγαγεν.

ἤλπιζε δὲ τῆσ βασιλείασ οὕτω δικαζομένησ οὐδένα πρὸ αὑτοῦ Σπαρτιάτην ἂν αἱρεθήσεσθαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION