Plutarch, Λύσανδρος, chapter 15

(플루타르코스, Λύσανδρος, chapter 15)

ὁ δ’ οὖν Λύσανδροσ, ὡσ παρέλαβε τάσ τε ναῦσ ἁπάσασ πλὴν δώδεκα καὶ τὰ τείχη τῶν Ἀθηναίων, ἕκτῃ ἐπὶ δεκάτῃ Μουνυχιῶνοσ μηνόσ, ἐν ᾗ καὶ τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν ἐνίκων τὸν βάρβαρον, ἐβούλευσεν εὐθὺσ καὶ τὴν πολιτείαν μεταστῆσαι. δυσπειθῶσ δὲ καὶ τραχέωσ φερόντων, ἀποστείλασ πρὸσ τὸν δῆμον ἔφη τὴν πόλιν εἰληφέναι παρασπονδοῦσαν·

ἑστάναι γὰρ τὰ τείχη τῶν ἡμερῶν ἐν αἷσ ἔδει καθῃρῆσθαι παρῳχημένων. ἑτέραν οὖν ἐξ ἀρχῆσ προθήσειν γνώμην περὶ αὐτῶν ὡσ τὰσ ὁμολογίασ λελυκότων. ἔνιοι δὲ καὶ προτεθῆναί φασιν ὡσ ἀληθῶσ ὑπὲρ ἀνδραποδισμοῦ γνώμην ἐν τοῖσ συμμάχοισ, ὅτε καὶ τὸν Θηβαῖον Ἐρίανθον εἰσηγήσασθαι τὸ μὲν ἄστυ κατασκάψαι, τὴν δὲ χώραν ἀνεῖναι μηλόβοτον. εἶτα μέντοι συνουσίασ γενομένησ τῶν ἡγεμόνων παρὰ πότον, καί τινοσ Φωκέωσ ᾄσαντοσ ἐκ τῆσ Εὐριπίδου Ἠλέκτρασ τὴν πάροδον ἧσ ἡ ἀρχή Ἀγαμέμνονοσ ὦ κόρα, ἤλυθον, Ἠλέκτρα, ποτὶ σὰν ἀγρότειραν αὐλάν, πάντασ ἐπικλασθῆναι, καὶ φανῆναι σχέτλιον ἔργον τὴν οὕτωσ εὐκλεᾶ καὶ τοιούτουσ ἄνδρασ φέρουσαν ἀνελεῖν καὶ διεργάσασθαι πόλιν.

ὁ δ’ οὖν Λύσανδροσ ἐνδόντων τῶν Ἀθηναίων πρὸσ ἅπαντα, πολλὰσ μὲν ἐξ ἄστεοσ μεταπεμψάμενοσ αὐλητρίδασ, πάσασ δὲ τὰσ ἐν τῷ στρατοπέδῳ συναγαγών, τὰ τείχη κατέσκαπτε καὶ τὰσ τριήρεισ κατέφλεγε πρὸσ τὸν αὐλόν, ἐστεφανωμένων καὶ παιζόντων ἅμα τῶν συμμάχων, ὡσ ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἄρχουσαν τῆσ ἐλευθερίασ.

εὐθὺσ δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν πολιτείαν ἐκίνησε, τριάκοντα μὲν ἐν ἄστει, δέκα δὲ ἐν Πειραιεῖ καταστήσασ ἄρχοντασ, ἐμβαλὼν δὲ φρουρὰν εἰσ τὴν ἀκρόπολιν, καὶ Καλλίβιον ἁρμοστήν, ἄνδρα Σπαρτιάτην, ἐπιστήσασ. ἐπεὶ δὲ οὗτοσ Αὐτόλυκον τὸν ἀθλητήν, ἐφ’ ᾧ τὸ συμπόσιον ὁ Ξενοφῶν πεποίηκε, τὴν βακτηρίαν διαράμενοσ παίσειν ἔμελλεν, ὁ δὲ τῶν σκελῶν συναράμενοσ ἀνέτρεψεν αὐτόν, οὐ συνηγανάκτησεν ὁ Λύσανδροσ, ἀλλὰ καὶ συνεπετίμησε, φήσασ αὐτὸν οὐκ ἐπίστασθαι ἐλευθέρων ἄρχειν.

ἀλλὰ τὸν μὲν Αὐτόλυκον οἱ τριάκοντα τῷ Καλλιβίῳ χαριζόμενοι μικρὸν ὕστερον ἀνεῖλον.

SEARCH

MENU NAVIGATION