Plutarch, Λύσανδρος, chapter 14

(플루타르코스, Λύσανδρος, chapter 14)

διατρίψασ δὲ περὶ ταῦτα χρόνον οὐ πολύν, καὶ προπέμψασ εἰσ Λακεδαίμονα τοὺσ ἀπαγγελοῦντασ ὅτι προσπλεῖ μετὰ νεῶν διακοσίων, συνέμιξε περὶ Ἀττικὴν Ἄγιδι καὶ Παυσανίᾳ τοῖσ βασιλεῦσιν ὡσ ταχὺ συναιρήσων τὴν πόλιν. ἐπεὶ δὲ ἀντεῖχον οἱ Ἀθηναῖοι, λαβὼν τὰσ ναῦσ πάλιν εἰσ Ἀσίαν διεπέρασε· καὶ τῶν μὲν ἄλλων πόλεων ὁμαλῶσ ἁπασῶν κατέλυε τὰσ πολιτείασ καὶ καθίστη δεκαδαρχίασ, πολλῶν μὲν ἐν ἑκάστῃ σφαττομένων, πολλῶν δὲ φευγόντων, Σαμίουσ δὲ πάντασ ἐκβαλὼν παρέδωκε τοῖσ φυγάσι τὰσ πόλεισ. Σηστὸν δ’ Ἀθηναίων ἐχόντων ἀφελόμενοσ οὐκ εἰάσεν οἰκεῖν Σηστίουσ, ἀλλὰ τοῖσ γενομένοισ ὑπ’ αὐτῷ κυβερνήταισ καὶ κελευσταῖσ ἔδωκε τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν νέμεσθαι.

πρὸσ ὃ καὶ πρῶτον ἀντέκρουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ τοὺσ Σηστίουσ αὖθισ ἐπὶ τὴν χώραν κατήγαγον. ἀλλ’ ἐκεῖνά γε τοῦ Λυσάνδρου πάντεσ ἡδέωσ ἑώρων οἱ Ἕλληνεσ, Αἰγινήτασ τε διὰ πολλοῦ χρόνου τὴν αὑτῶν πόλιν ἀπολαμβάνοντασ καὶ Μηλίουσ καὶ Σκιωναίουσ ὑπ’ αὐτοῦ συνοικιζομένουσ, ἐξελαυνομένων Ἀθηναίων καὶ τὰσ πόλεισ ἀποδιδόντων.

ἤδη δὲ καὶ τοὺσ ἐν ἄστει κακῶσ ἔχειν ὑπὸ λιμοῦ πυνθανόμενοσ κατέπλευσεν εἰσ τὸν Πειραιᾶ καὶ παρεστήσατο τὴν πόλιν, ἀναγκασθεῖσαν ἐφ’ οἷσ ἐκεῖνοσ ἐκέλευε ποιήσασθαι τὰσ διαλύσεισ. καίτοι Λακεδαιμονίων ἐστὶν ἀκοῦσαι λεγόντων ὡσ Λύσανδροσ μὲν ἔγραψε τοῖσ ἐφόροισ τάδε·

Λυσάνδρῳ δ’ ἀντέγραψαν οἱ ἔφοροι· "ἀρκεῖ τό γε ἑαλώκειν. ἀλλ’ εὐπρεπείασ χάριν οὗτοσ ὁ λόγοσ πέπλασται. τὸ δ’ ἀληθινὸν δόγμα τῶν ἐφόρων οὕτωσ εἶχε· "τάδε τὰ τέλη τῶν Λακεδαιμονίων ἔγνω· "καββαλόντεσ τὸν Πειραιᾶ καὶ τὰ μακρὰ σκέλη, καὶ ἐκβάντεσ ἐκ πασῶν τῶν πόλεων τὰν αὑτῶν γᾶν ἔχοντεσ, ταῦτά κα δρῶντεσ τὰν εἰράναν ἔχοιτε, αἰ χρήδοιτε, καὶ τοὺσ φυγάδασ ἀνέντεσ. "περὶ τᾶν ναῶν τῶ πλήθεοσ, ὁκοῖόν τί κα τηνεὶ δοκέῃ, ταῦτα ποιέετε. ταύτην δὲ προσεδέξαντο τὴν σκυτάλην οἱ Ἀθηναῖοι Θηραμένουσ τοῦ Ἅγνωνοσ συμβουλεύσαντοσ·

ὅτε καί φασιν ὑπὸ τῶν νέων τινὸσ δημαγωγῶν Κλεομένουσ ἐρωτώμενον εἰ τολμᾷ τἀναντία Θεμιστοκλεῖ πράττειν καὶ λέγειν, παραδιδοὺσ τὰ τείχη τοῖσ Λακεδαιμονίοισ, ἃ Λακεδαιμονίων ἀκόντων ἐκεῖνοσ ἀνέστησεν, εἰπεῖν· "ἀλλ’ οὐδέν, ὦ μειράκιον, ὑπεναντίον ἐγὼ πράττω Θεμιστοκλεῖ·

"τὰ γὰρ αὐτὰ τείχη κἀκεῖνοσ ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν πολιτῶν ἀνέστησε καὶ ἡμεῖσ ἐπὶ σωτηρίᾳ καταβαλοῦμεν. "εἰ δὲ τὰ τείχη τὰσ πόλεισ εὐδαίμονασ ἐποίει, πασῶν ἔδει πράττειν κάκιστα τὴν Σπάρτην ἀτείχιστον οὖσαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION