Plutarch, Λύσανδρος, chapter 9

(플루타르코스, Λύσανδρος, chapter 9)

ὁ δ’ οὖν Κῦροσ εἰσ Σάρδεισ μεταπεμψάμενοσ τὸν Λύσανδρον, τὰ μὲν ἔδωκε, τὰ δὲ ὑπέσχετο, νεανιευσάμενοσ εἰσ τὴν ἐκείνου χάριν καὶ εἰ μηδὲν ὁ πατὴρ διδῴη καταχορηγήσειν τὰ οἰκεῖα· κἂν ἐπιλίπῃ πάντα, κατακόψειν ἔφη τὸν θρόνον ἐφ’ ᾧ καθήμενοσ ἐχρημάτιζε, χρυσοῦν καὶ ἀργυροῦν ὄντα. τέγοσ δὲ εἰσ Μηδίαν ἀναβαίνων πρὸσ τὸν πατέρα, τούσ τε φόρουσ ἀπέδειξε τῶν πόλεων λαμβάνειν ἐκεῖνον, καὶ τὴν αὑτοῦ διεπίστευσεν ἀρχήν·

ἀσπασάμενοσ δὲ καὶ δεηθεὶσ μὴ ναυμαχεῖν Ἀθηναίοισ, πρὶν αὐτὸν ἀφικέσθαι πάλιν, ἀφίξεσθαι δὲ ναῦσ ἔχοντα πολλὰσ ἔκ τε Φοινίκησ καὶ Κιλικίασ, ἀνέβαινεν ὡσ βασιλέα. Λύσανδροσ δὲ μήτε ναυμαχεῖν ἀγχωμάλῳ πλήθει δυνάμενοσ μήτε ἀργὸσ καθέζεσθαι μετὰ νεῶν τοσούτων, ἀναχθεὶσ ἐνίασ προσηγάγετο τῶν νήσων, Αἴγινάν τε καὶ Σαλαμῖνα προσμίξασ κατέδραμεν. εἰσ δὲ τὴν Ἀττικὴν ἀποβὰσ καὶ τὸν Ἆγιν ἀσπασάμενοσ, κατέβη γὰρ αὐτὸσ ἐκ Δεκελείασ πρὸσ αὐτόν, ἐπέδειξε τῷ πεζῷ παρόντι τὴν τοῦ ναυτικοῦ ῥώμην, ὡσ πλέων ᾗ βούλοιτο, κρατῶν τῆσ θαλάττησ.

οὐ μὴν ἀλλὰ τοὺσ Ἀθηναίουσ αἰσθόμενοσ διώκοντασ αὐτὸν ἄλλῳ δρόμῳ διὰ νήσων ἔφευγεν εἰσ τὴν Ἀσίαν. καὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἔρημον καταλαβὼν ἐπεχείρει Λαμψακηνοῖσ αὐτὸσ ἐκ θαλάττησ ταῖσ ναυσί, Θώραξ δὲ τῷ πεζῷ στρατῷ συνανύσασ εἰσ τὸ αὐτὸ προσέβαλε τοῖσ τείχεσιν.

ἑλὼν δὲ τὴν πόλιν κατὰ κράτοσ διαρπάσαι τοῖσ στρατιώταισ ἔδωκεν. ὁ δὲ τῶν Ἀθηναίων στόλοσ ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν τριήρων ἐτύγχανε μὲν ἄρτι καθωρμισμένοσ εἰσ Ἐλαιοῦντα τῆσ Χερρονήσου, πυνθανόμενοι δὲ ἀπολωλέναι τὴν Λάμψακον εὐθὺσ εἰσ Σηστὸν καταίρουσι. κἀκεῖθεν ἐπισιτισάμενοι παρέπλευσαν εἰσ Αἰγὸσ ποταμούσ, ἀντιπέρασ τῶν πολεμίων ἔτι ναυλοχούντων περὶ τὴν Λάμψακον.

ἐστρατήγουν δὲ τῶν Ἀθηναίων ἄλλοι τε πλείουσ καὶ Φιλοκλῆσ ὁ πείσασ ποτὲ ψηφίσασθαι τὸν δῆμον ἀποκόπτειν τὸν δεξιὸν ἀντίχειρα τῶν ἁλισκομένων κατὰ πόλεμον, ὅπωσ δόρυ μὲν φέρειν μὴ δύνωνται, κώπην δὲ ἐλαύνωσι.

SEARCH

MENU NAVIGATION