Plutarch, Lycurgus, chapter 31

(플루타르코스, Lycurgus, chapter 31)

οὐ μὴν τοῦτό γε τῷ Λυκούργῳ κεφάλαιον ἦν τότε, πλείστων ἡγουμένην ἀπολιπεῖν τὴν πόλιν ἀλλ’ ὥσπερ ἑνὸσ ἀνδρὸσ βίῳ καὶ πόλεωσ ὅλησ νομίζων εὐδαιμονίαν ἀπ’· ἀρετῆσ ἐγγίνεσθαι καὶ ὁμονοίασ τῆσ πρὸσ αὑτήν, πρὸσ τοῦτο συνέταξε καὶ συνήρμοσεν, ὅπωσ ἐλευθέριοι καὶ αὐτάρκεισ γενόμενοι καὶ σωφρονοῦντεσ ἐπὶ πλεῖστον χρόνον διατελῶσι. ταύτην καὶ Πλάτων ἔλαβε τῆσ πολιτείασ ὑπόθεσιν καὶ Διογένησ καὶ Ζήνων καὶ πάντεσ ὅσοι τι περὶ τούτων ἐπιχειρήσαντεσ εἰπεῖν ἐπαινοῦνται, γράμματα καὶ λόγουσ ἀπολιπόντεσ μόνον, ὁ δὲ οὐ γράμματα καὶ λόγουσ, ἀλλ’ ἔργῳ πολιτείαν ἀμίμητον εἰσ φῶσ προενεγκάμενοσ, καὶ τοῖσ ἀνύπαρκτον εἶναι τὴν λεγομένην περὶ τὸν σοφὸν διάθεσιν ὑπολαμβάνουσιν ἐπιδείξασ ὅλην τὴν πόλιν φιλοσοφοῦσαν, εἰκότωσ ὑπερῆρε τῇ δόξῃ τοὺσ πώποτε πολιτευσαμένουσ ἐν τοῖσ Ἕλλησι.

δι’ ὅπερ καὶ Ἀριστοτέλησ ἐλάττονασ σχεῖν φησι τιμὰσ ἢ προσῆκον ἦν αὐτὸν ἔχειν ἐν Λακεδαίμονι, καίπερ ἔχοντα τὰσ μεγίστασ.

ἱερόν τε γάρ ἐστιν αὐτοῦ, καὶ θύουσι καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὡσ θεῷ. λέγεται δὲ καὶ τῶν λειψάνων αὐτοῦ κομισθέντων οἴκαδε κεραυνὸν εἰσ τὸν τάφον κατασκῆψαι· τοῦτο δὲ οὐ ῥᾳδίωσ ἑτέρῳ τινὶ τῶν ἐπιφανῶν πλὴν Εὐριπίδῃ συμπεσεῖν ὕστερον, τελευτήσαντι καὶ ταφέντι τῆσ Μακεδονίασ περὶ Ἀρέθουσαν. ὥστε ἀπολόγημα καὶ μαρτύριον μέγα εἶναι τοῖσ ἀγαπῶσι τὸν Εὐριπίδην τὸ μόνῳ συμπεσεῖν αὐτῷ μετὰ τελευτὴν ἃ τῷ θεοφιλεστάτῳ καὶ ὁσιωτάτῳ πρότερον συνέπεσε. τελευτῆσαι δὲ τὸν Λυκοῦργον οἱ μὲν ἐν Κίρρᾳ λέγουσιν, Ἀπολλόθεμισ δὲ εἰσ Ἦλιν κομισθέντα, Τίμαιοσ δὲ καὶ Ἀριστόξενοσ ἐν Κρήτῃ καταβιώσαντα καὶ τάφον Ἀριστόξενοσ αὐτοῦ δείκνυσθαὶ φησιν ὑπὸ Κρητῶν τῆσ Περγαμίασ περὶ τὴν ξενικὴν ὁδόν.

υἱὸν δὲ λέγεται μονογενῆ καταλιπεῖν Ἀντίωρον οὗ τελευτήσαντοσ ἀτέκνου τὸ γένοσ ἐξέλιπεν. οἱ δ̓ ἑταῖροι καὶ οἰκεῖοι διαδοχήν τινα καὶ σύνοδον ἐπὶ πολλοὺσ χρόνουσ διαμείνασαν κατέστησαν, καὶ τὰσ ἡμέρασ ἐν αἷσ συνήρχοντο Λυκουργίδασ προσηγόρευσαν.

Ἀριστοκράτησ δὲ ὁ Ἱππάρχου φησὶ τοὺσ ξένουσ τοῦ Λυκούργου τελευτήσαντοσ ἐν Κρήτῃ καῦσαι τὸ σῶμα καὶ διασπεῖραι τὴν τέφραν εἰσ τὴν θάλατταν, αὐτοῦ δεηθέντοσ καὶ φυλαξαμένου μή ποτε ἄρα τῶν λειψάνων εἰσ Λακεδαίμονα κομισθέντων, ὡσ ἐπανήκοντοσ αὐτοῦ καὶ τῶν ὁρ́κων λελυμένων, μεταβάλωσι τὴν πολιτείαν. ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ Λυκούργου.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION