Plutarch, Lycurgus, chapter 24

(플루타르코스, Lycurgus, chapter 24)

ἡ δὲ παιδεία μέχρι τῶν ἐνηλίκων διέτεινεν. καὶ γὰρ ἕν τι τοῦτο τῶν καλῶν ἦν καὶ μακαρίων ἃ παρεσκεύασε τοῖσ ἑαυτοῦ πολίταισ ὁ Λυκοῦργοσ, ἀφθονία σχολῆσ, οἷσ τέχνησ μὲν ἅψασθαι βαναύσου τὸ παράπαν οὐκ ἐφεῖτο, χρηματισμοῦ δὲ συναγωγὴν ἔχοντοσ ἐργώδη καὶ πραγματείαν οὐδ’ ὁτιοῦν ἔδει, διὰ τὸ κομιδῇ τὸν πλοῦτον ἄζηλον γεγονέναι καὶ ἄτιμον.

οἱ δὲ εἵλωτεσ αὐτοῖσ εἰργάζοντο τὴν γῆν, ἀποφορὰν τὴν εἰρημένην τελοῦντεσ, ἐπιδημῶν δὲ τίσ Ἀθήνησι δικαστηρίων ὄντων, καὶ πυθόμενὸσ τινα δίκην ἀργίασ ὠφληκότα βαδίζειν ἀθυμοῦντα καὶ προπεμπόμενον ὑπὸ τῶν φίλων συναχθομένων καὶ βαρέωσ φερόντων, ἐδεῖτο δεῖξαι τοὺσ συμπαρόντασ αὐτῷ τίσ ἐστιν ὁ τὴν ἐλευθερίασ ἑαλωκὼσ δίκην.

οὕτω δουλοπρεπὲσ ἡγοῦντο τὴν περὶ τὰσ τέχνασ καὶ τὸν χρηματισμὸν ἀσχολίαν. δίκαι δέ, ὡσ εἰκόσ, ἐξέλιπον ἅμα τῷ νομίσματι, μήτε πλεονεξίασ μήτε ἀπορίασ αὐτοῖσ παρούσησ, ἰσότητοσ δὲ ἐν εὐπορίᾳ καὶ ῥᾳστώνησ δι’ εὐτέλειαν γεγενημένησ.

χοροὶ δὲ καὶ θαλίαι καὶ εὐωχίαι καὶ διατριβαὶ περί τε θήρασ καὶ γυμνάσια καὶ λέσχασ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐπέχωρίαζον, ὅτε μὴ στρατευόμενοι τύχοιεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION