Plutarch, Lycurgus, chapter 23

(플루타르코스, Lycurgus, chapter 23)

αὐτὸν δὲ τὸν Λυκοῦργον Ἱππίασ μὲν ο σοφιστὴσ πολεμικώτατόν φησι γενέσθαι καὶ πολλῶν ἔμπειρον στρατειῶν, Φιλοστέφανοσ δὲ καὶ τὴν κατ’ οὐλαμοὺσ τῶν ἱππέων διανομὴν Λυκούργῳ προστίθησιν εἶναι δὲ τὸν οὐλαμόν, ὡσ ἐκεῖνοσ συνέστησεν, ἱππέων πεντήκοντα πλῆθοσ ἐν τετραγώνῳ σχήματι τεταγμένων, ὁ δὲ Φαληρεὺσ Δημήτριοσ, οὐδεμιᾶσ ἁψάμενον πολεμικῆσ πράξεωσ ἐν εἰρήνῃ καταστήσασθαι τὴν πολιτείαν. ἐοίκε δὲ καὶ τῆσ Ὀλυμπιακῆσ ἐκεχειρίασ ἡ ἐπίνοια πρᾴου καὶ πρὸσ εἰρήνην οἰκείωσ ἔχοντοσ ἀνδρὸσ εἶναι, καίτοι φασί τινεσ, ὡσ Ἕρμιπποσ μνημονεύει, τὸν Λυκοῦργον οὐ προσέχειν οὐδὲ κοινωνεῖν ἐν ἀρχῇ τοῖσ περὶ τὸν Ἴφιτον, ἀλλὰ τυγχάνειν ἄλλωσ ἐπιδημοῦντα καὶ θεώμενον ἀκοῦσαι δὲ φωνὴν ὥσπερ ἀνθρώπου τινὸσ ἐξόπισθεν ἐπιτιμῶντοσ αὐτῷ καὶ θαυμάζοντοσ ὅτι τοὺσ πολίτασ οὐ προτρέπεται κοινωνεῖν τῆσ πανηγύρεωσ·

ὡσ δὲ μεταστραφέντοσ οὐδαμοῦ φανερὸσ ὁ φθεγξάμενοσ ἦν, θεῖον ἡγησάμενον, οὕτω πρὸσ τὸν Ἴφιτον τραπέσθαι καὶ συνδιακοσμήσαντα τὴν ἑορτὴν ἐνδοξοτέραν καὶ βεβαιοτέραν καταστῆσαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION