Plutarch, Lycurgus, chapter 20

(플루타르코스, Lycurgus, chapter 20)

τῆσ δὲ πρὸσ τὰ μήκη τῶν λόγων διαβολῆσ δείγματα τοιαῦτα τῶν ἀποφθεγμάτων ἐστί. "οὐκ ἐν δέοντι χρέῃ τῷ δέοντι. Χαρίλαοσ δὲ ὁ ἀδελφιδοῦσ τοῦ Λυκούργου περὶ τῆσ ὀλιγότητοσ αὑτοῦ τῶν νόμων ἐρωτηθείσ, εἶπεν ὡσ οἱ λόγοισ μὴ χρώμενοι πολλοῖσ οὐδὲ νόμων δέονται πολλῶν. "λόγον καὶ καιρὸν οἶδεν.

ἃ δὲ τῶν πικρῶν ἔφην ἀπομνημονευμάτων οὐκ ἀμοιρεῖν χάριτοσ, τοιαῦτ’ ἐστί. "τίσ ἄριστοσ Σπαρτιατῶν; ἔφη· "Ἠλεῖοι ποιοῦντι δι’ ἐτῶν πέντε ἁμέρᾳ μιᾷ χρώμενοι τᾷ δικαιοσύνᾳ;

"ὦ ξένε, φιλοπολίταν καλεῖσθαι. "λέγεισ·

"ὦ ξένε, τοὺσ κακοὺσ ἀπερύκειν. ἔστι δὲ καὶ τοῖσ μετὰ παιδιᾶσ εἰρημένοισ ὑπ’ αὐτῶν τεκμήρασθαι τὸν ἐθισμόν, εἰθίζοντο γάρ μηδέποτε χρῆσθαι τῷ λόγῳ παρέργωσ, μηδὲ ἀφιέναι φωνὴν ἥτισ οὐκ ἁμῶσ γέ πωσ εἶχέ τινοσ θεωρίασ ἀξίαν διάνοιαν.

"ἄκουκα τήνασ. ὁ δὲ ἀναγνοὺσ τὸ ἐπίγραμμα τοῦτο· σβεννύντασ ποτὲ τούσδε τυραννίδα χάλκεοσ Ἄρησ εἷλε· "τεθνάκαντι τοὶ ἄνδρεσ· "ἔδει γὰρ ἀφέμεν ὅλαν αὐτὰν κατακαᾶμεν. "ἀλλὰ δόσ μοι τῶν ἀποκτεινόντων ἐν τῷ μάχεσθαι.

"ἐνταῦθα καθίσαι ὅθεν οὐκ ἔστιν ὑπεξαναστῆναι πρεσβυτέρῳ. τὸ μὲν οὖν τῶν ἀποφθεγμάτων εἶδοσ ἦν τοιοῦτον ὥστε καὶ λέγειν τινὰσ οὐκ ἀτόπωσ ὅτι μᾶλλόν ἐστι τὸ φιλοσοφεῖν ἢ τὸ φιλογυμναστεῖν λακωνίζειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION