Plutarch, Lycurgus, chapter 19

(플루타르코스, Lycurgus, chapter 19)

ἐδίδασκον δὲ τοὺσ παῖδασ καὶ λόγῳ χρῆσθαι πικρίαν ἔχοντι μεμιγμένην χάριτι καὶ πολλὴν ἀπὸ βραχείασ λέξεωσ ἀναθεώρησιν, τὸ μὲν γάρ σιδηροῦν νόμισμα μικρὰν ἔχειν ἐποίησεν ἀπὸ πολλοῦ σταθμοῦ δύναμιν ὁ Λυκοῦργοσ, ὡσ εἴρηται, τὸ δὲ τοῦ λόγου νόμισμα τοὐναντίον ἀπ’ εὐτελοῦσ καὶ ὀλίγησ λέξεωσ εἰσ πολλὴν καὶ περιττὴν κατεσκεύασε διάνοιαν, τῇ πολλῇ σιωπῇ τοὺσ παῖδασ ἀποφθεγματικοὺσ καὶ πεπαιδευμένουσ πρὸσ τὰσ ἀποκρίσεισ μηχανώμενοσ, ὡσ γάρ τὸ σπέρμα τῶν πρὸσ τὰσ συνουσίασ ἀκολάστων ἄγονον ὡσ τὰ πολλὰ καὶ ἄκαρπόν ἐστιν, οὕτωσ ἡ πρὸσ τὸ λαλεῖν ἀκρασία κενὸν τὸν λόγον ποιεῖ καὶ ἀνόητον. "ἡμεῖσ ἐφικνούμεθα τοῖσ ἐγχειριδίοισ τῶν πολεμίων·

ἐγὼ δὲ καὶ τὸν λόγον ὁρῶ τὸν Λακωνικὸν βραχὺν μὲν εἶναι δοκοῦντα, μάλιστα δὲ τῶν πραγμάτων ἐφικνούμενον, καὶ τῆσ διανοίασ ἁπτόμενον τῶν ἀκροωμένων, καὶ γὰρ ὁ Λυκοῦργοσ αὐτὸσ βραχυλόγοσ τισ ἐοίκε γενέσθαι καὶ ἀποφθεγματικόσ, εἰ δεῖ τεκμαίρεσθαι τοῖσ ἀπομνημονεύμασιν οἱο͂́ν ἐστι τὸ περὶ τὰσ πολιτείασ πρὸσ τὸν ἀξιοῦντα ποιεῖν δημοκρατίαν ἐν τῇ πόλει· "τιμῶντεσ τὸ θεῖον διαλίπωμεν.

καὶ περὶ τῶν ἀθλημάτων, ταῦτα μόνα μὴ κωλύσαντοσ ἀγωνίζεσθαι τοὺσ πολίτασ ἐν οἷσ χεὶρ οὐκ ἀνατείνεται. φέρονται δὲ αὐτοῦ καὶ δἰ ἐπιστολῶν ἀποκρίσεισ τοιαῦται πρὸσ τοὺσ πολίτασ. πῶσ ἂν πολεμίων ἔφοδον ἀλεξοίμεθα; "ἂν πτωχοὶ μένητε καὶ μὴ μέσδων ἅτεροσ θατέρω ἐρᾶτε ἦμεν. "οὐκ ἂν εἰή ἀτείχιστοσ πόλισ ἅτισ ἄνδρεσσι, καὶ οὐ πλίνθοισ ἐστεφάνωται. περὶ μὲν οὖν τούτων καὶ τῶν τοιούτων ἐπιστολῶν οὔτε ἀπιστῆσαι ῥᾴδιον οὔτε πιστεῦσαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION