Plutarch, Lycurgus, chapter 14

(플루타르코스, Lycurgus, chapter 14)

τῆσ δὲ παιδείασ, ἣν μέγιστον ἡγεῖτο τοῦ νομοθέτου καὶ κάλλιστον ἔργον εἶναι, πόρρωθεν ἀρχόμενοσ εὐθὺσ ἐπεσκόπει τὰ περὶ τοὺσ γάμουσ καὶ τὰσ γενέσεισ, οὐ γάρ, ὡσ Ἀριστοτέλησ φησίν, ἐπιχειρήσασ σωφρονίζειν τὰσ γυναῖκασ, ἐπαύσατο μὴ κρατῶν τῆσ πολλῆσ ἀνέσεωσ καὶ γυναικοκρατίασ διὰ τὰσ πολλὰσ στρατείασ τῶν ἀνδρῶν, ἐν αἷσ ἠναγκάζοντο κυρίασ ἀπολείπειν ἐκείνασ, καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον τοῦ προσήκοντοσ αὐτὰσ ἐθεράπευον καὶ δεσποίνασ προσηγόρευον ἀλλὰ καὶ τούτων τὴν ἐνδεχομένην ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο. τὰ μέν γε σώματα τῶν παρθένων δρόμοισ καὶ πάλαισ καὶ βολαῖσ δίσκων καὶ ἀκοντίων διεπόνησεν, ὡσ ἥ τε τῶν γεννωμένων ῥίζωσισ ἰσχυρὰν ἐν ἰσχυροῖσ σώμασιν ἀρχὴν λαβοῦσα βλαστάνοι βέλτιον, αὐταί τε μετὰ ῥώμησ τοὺσ τόκουσ ὑπομένουσαι καλῶσ ἅμα καὶ ῥᾳδίωσ ἀγωνίζοιντο πρὸσ τὰσ ὠδῖνασ.

ἀφελὼν δὲ θρύψιν καὶ σκιατραφίαν καὶ θηλύτητα πᾶσαν οὐδὲν ἧττον εἴθισε τῶν κόρων τὰσ κόρασ γυμνάσ τε πομπεύειν καὶ πρὸσ ἱεροῖσ τισιν ὀρχεῖσθαι καὶ ἄδειν τῶν νέων παρόντων καὶ θεωμένων. ἔστι δὲ ὅτε καὶ σκώμματα λέγουσαι πρὸσ ἕκαστον εὐχρήστωσ ἐπελαμβάνοντο τῶν ἁμαρτανομένων καὶ πάλιν εἰσ τοὺσ ἀξίουσ αὐτῶν ἐγκώμια μετ’ ᾠδῆσ πεποιημένα διεξιοῦσαι, φιλοτιμίαν πολλὴν καὶ ζῆλον ἐνεποίουν τοῖσ νεανίσκοισ, ὁ γάρ ἐγκωμιασθεὶσ ἐπ’ ἀνδραγαθίᾳ καὶ κλεινὸσ ἐν ταῖσ παρθένοισ γεγονὼσ ἀπῄει μεγαλυνόμενοσ ὑπὸ τῶν ἐπαίνων αἱ δὲ μετὰ παιδιᾶσ καὶ σκωμμάτων δήξεισ οὐδὲν ἀμβλύτεραι τῶν μετὰ σπουδῆσ νουθετημάτων ἦσαν, ἅτε δὴ πρὸσ τὴν θέαν ὁμοῦ τοῖσ ἄλλοισ πολίταισ καὶ τῶν βασιλέων καὶ τῶν γερόντων συμπορευομένων.

ἡ δὲ γύμνωσισ τῶν παρθένων οὐδὲν αἰσχρὸν εἶχεν, αἰδοῦσ μὲν παρούσησ, ἀκρασίασ δὲ ἀπούσησ, ἀλλ’ ἐθισμὸν ἀφελῆ καὶ ζῆλον εὐεξίασ ἐνειργάζετο, καὶ φρονήματοσ τὸ θῆλυ παρέγευεν οὐκ ἀγεννοῦσ, ὡσ μηδὲν ἧττον αὐτῷ καὶ ἀρετῆσ καὶ φιλοτιμίασ μετουσίαν οὖσαν.

"τίκτομεν ἄνδρασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION