Plutarch, Lycurgus, chapter 9

(플루타르코스, Lycurgus, chapter 9)

ἐπιχειρήσασ δὲ καὶ τὰ ἔπιπλα διαιρεῖν, ὅπωσ παντάπασιν ἐξέλοι τὸ ἄνισον καὶ ἀνώμαλον, ἐπεὶ χαλεπῶσ ἑώρα προσδεχομένουσ τὴν ἄντικρυσ ἀφαίρεσιν, ἑτέρᾳ περιῆλθεν ὁδῷ καὶ κατεπολιτεύσατο τὴν ἐν τούτοισ πλεονεξίαν. πρῶτον μὲν γάρ ἀκυρώσασ πᾶν νόμισμα χρυσοῦν καὶ ἀργυροῦν μόνῳ χρῆσθαι τῷ σιδηρῷ προσέταξε· καὶ τούτῳ δὲ ἀπὸ πολλοῦ σταθμοῦ καὶ ὄγκου δύναμιν ὀλίγην ἔδωκεν, ὥστε δέκα μυῶν ἀμοιβὴν ἀποθήκησ τε μεγάλησ ἐν οἰκίᾳ δεῖσθαι καὶ ζεύγουσ ἄγοντοσ, τούτου δὲ κυρωθέντοσ ἐξέπεσεν ἀδικημάτων γένη πολλὰ τῆσ Λακεδαίμονοσ. τίσ γὰρ ἢ κλέπτειν ἔμελλεν ἢ δωροδοκεῖν ἢ ἀποστερεῖν ἢ ἁρπάζειν ὃ μήτε κατακρύψαι δυνατὸν ἦν μήτε κεκτῆσθαι ζηλωτόν, ἀλλὰ μηδὲ κατακόψαι λυσιτελέσ·

ὄξει γάρ, ὡσ λέγεται, διαπύρου σιδήρου τὸ στόμωμα κατασβέσασ ἀφείλετο τὴν εἰσ τἆλλα χρείαν καὶ δύναμιν, ἀδρανοῦσ καὶ δυσέργου γενομένου. μετὰ δὲ τοῦτο τῶν ἀχρήστων καὶ περισσῶν ἐποιεῖτο τεχνῶν ξενηλασίαν.

ἔμελλον δέ που καὶ μηδενὸσ ἐξελαύνοντοσ αἱ πολλαὶ τῷ κοινῷ νομίσματι συνεκπεσεῖσθαι, διάθεσιν τῶν ἔργων οὐκ ἐχόντων, τὸ γάρ σιδηροῦν ἀγώγιμον οὐκ ἦν πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ Ἕλληνασ οὐδ’ εἶχε τιμὴν καταγελώμενον, ὥστε οὐδὲ πρίασθαί τι τῶν ξενικῶν καὶ ῥωπικῶν ὑπῆρχεν, οὐδ’ εἰσέπλει φόρτοσ ἐμπορικὸσ εἰσ τοὺσ λιμένασ, οὐδὲ ἐπέβαινε τῆσ Λακωνικῆσ οὐ σοφιστὴσ λόγων, οὐ μάντισ ἀγυρτικόσ, οὐχ ἑταιρῶν τροφεύσ, οὐ χρυσῶν τίσ, οὐκ ἀργυρῶν καλλωπισμάτων δημιουργόσ, ἅτε δὴ νομίσματοσ οὐκ ὄντοσ. ἀλλὰ οὕτωσ ἀπερημωθεῖσα κατὰ μικρὸν ἡ τρυφὴ τῶν ζωπυρούντων καὶ τρεφόντων αὐτὴ δι’ αὑτῆσ ἐμαραίνετο·

καὶ πλεῖον οὐδὲν ἦν τοῖσ πολλὰ κεκτημένοισ, ὁδὸν οὐκ ἐχούσησ εἰσ μέσον τῆσ εὐπορίασ, ἀλλ’ ἐγκατῳκοδομημένησ καὶ ἀργούσησ. διὸ καὶ τὰ πρόχειρα τῶν σκευῶν καὶ ἀναγκαῖα ταῦτα, κλιντῆρεσ καὶ δίφροι καὶ τράπεζαι, βέλτιστα παρ’ αὐτοῖσ ἐδημιουργεῖτο, καὶ κώθων ὁ Λακωνικὸσ εὐδοκίμει μάλιστα πρὸσ τὰσ στρατείασ, ὥσ φησι Κριτίασ, τὰ γὰρ ἀναγκαίωσ πινόμενα τῶν ὑδάτων καὶ δυσωποῦντα τὴν ὄψιν ἀπεκρύπτετο τῇ χρόᾳ, καὶ τοῦ θολεροῦ προσκόπτοντοσ ἐντὸσ καὶ προσισχομένου τοῖσ ἄμβωσι, καθαρώτερον ἐπλησίαζε τῷ στόματι τὸ πινόμενον. αἴτιοσ δὲ καὶ τούτων ὁ νομοθέτησ·

ἀπηλλαγμένοι γὰρ οἱ δημιουργοὶ τῶν ἀχρήστων ἐν τοῖσ ἀναγκαίοισ ἐπεδείκνυντο τὴν καλλιτεχνίαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION