Plutarch, Lycurgus, chapter 8

(플루타르코스, Lycurgus, chapter 8)

δεύτερον δὲ τῶν Λυκούργου πολιτευμάτων καὶ νεανικώτατον ὁ τῆσ γῆσ ἀναδασμόσ ἐστι. συνέπεισε τὴν χώραν ἅπασαν εἰσ μέσον θέντασ ἐξ ἀρχῆσ ἀναδάσασθαι, καὶ ζῆν μετ’ ἀλλήλων ἅπαντασ ὁμαλεῖσ καὶ ἰσοκλήρουσ τοῖσ βίοισ γενομένουσ, τὸ δὲ πρωτεῖον ἀρετῇ μετιόντασ, ὡσ ἄλλησ ἑτέρῳ πρὸσ ἕτερον οὐκ οὔσησ διαφορᾶσ οὐδὲ ἀνισότητοσ, πλὴν ὅσην αἰσχρῶν ψόγοσ ὁρίζει καὶ καλῶν ἔπαινοσ.

ἐπάγων δὲ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον ἔνειμε τὴν μὲν ἄλλην τοῖσ περιοίκοισ Λακωνικὴν τρισμυρίουσ κλήρουσ, τὴν δὲ εἰσ τὸ ἄστυ τὴν Σπάρτην συντελοῦσαν ἐνακισχιλίουσ·

τοσοῦτοι γάρ ἐγένοντο κλῆροι Σπαρτιατῶν ἔνιοι δέ φασι τὸν μὲν Λυκοῦργον ἑξακισχιλίουσ νεῖμαι, τρισχιλίουσ δὲ μετὰ ταῦτα προσθεῖναι Πολύδωρον οἱ δὲ τοὺσ μὲν ἡμίσεισ τῶν ἐνακισχιλίων τοῦτον, τοὺσ δὲ ἡμίσεισ Λυκοῦργον. ὁ δὲ κλῆροσ ἦν ἑκάστου τοσοῦτοσ ὥστε ἀποφορὰν φέρειν ἀνδρὶ μὲν ἑβδομήκοντα κριθῶν μεδίμνουσ, γυναικὶ δὲ δώδεκα, καὶ τῶν ὑγρῶν καρπῶν ἀναλόγωσ τὸ πλῆθοσ.

ἀρκέσειν γὰρ ᾤετο τοσοῦτον αὐτοῖσ, τῆσ τροφῆσ πρὸσ εὐεξίαν καὶ ὑγείαν ἱκανῆσ, ἄλλου δὲ μηδενὸσ δεησομένοισ. λέγεται δ̓ αὐτὸν ὕστερόν ποτε χρόνῳ τὴν χώραν διερχόμενον ἐξ ἀποδημίασ ἄρτι τεθερισμένην, ὁρῶντα τοὺσ σωροὺσ παραλλήλουσ καὶ ὁμαλεῖσ, μειδιᾶσαι, καὶ εἰπεῖν πρὸσ τοὺσ παρόντασ ὡσ ἡ Λακωνικὴ φαίνεται πᾶσα πολλῶν ἀδελφῶν εἶναι νεωστὶ νενεμημένων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION