Plutarch, Lucullus, chapter 35 1:

(플루타르코스, Lucullus, chapter 35 1:)

ἐπεὶ δὲ Μιθριδάτησ ἤγγελτο Φάβιον νενικηκὼσ ἐπὶ Σωρνάτιον καὶ Τριάριον βαδίζειν, αἰσχυνθέντεσ εἵποντο τῷ Λουκούλλῳ. Τριάριοσ δ’ ὡσ ἕτοιμον ἁρπάσαι τὸ νίκημα, πρὶν ἐπελθεῖν Λούκουλλον ἐγγὺσ ὄντα, φιλοτιμούμενοσ ἡττᾶται μάχῃ μεγάλῃ, λέγονται γὰρ ὑπὲρ ἑπτακισχιλίουσ Ῥωμαίων ἀποθανεῖν, ἐν οἷσ ἑκατόνταρχοι μὲν ἑκατὸν πεντήκοντα, χιλίαρχοι δ’ εἴκοσι καὶ τέσσαρεσ· τὸ δὲ στρατόπεδον εἷλε Μιθριδάτησ.

SEARCH

MENU NAVIGATION