Plutarch, chapter 12 1:

(플루타르코스, chapter 12 1:)

ἤδη δὲ τῆσ πολιορκίασ χρόνον λαμβανούσησ Ἀντίγονοσ τεθνηκέναι πυνθανόμενοσ Ἀντίπατρον ἐν Μακεδονίᾳ, καὶ τεταράχθαι τὰ πράγματα Κασάνδρου καὶ Πολυσπέρχοντοσ διαφερομένων, οὐδὲν ἔτι μικρὸν ἐλπίζων, ἀλλὰ τῇ γνώμῃ τὴν ὅλην περιβαλλόμενοσ ἡγεμονίαν· ἐβούλετο τὸν Εὐμενῆ φίλον ἔχειν καὶ συνεργὸν ἐπὶ τὰσ πράξεισ, διὸ πέμψασ Ιἑρώνυμον ἐσπένδετο τῷ Εὐμενεῖ, προτείνασ ὁρ́κον, ὃν ὁ Εὐμενὴσ διορθώσασ ἐπέτρεψεν ἐπικρῖναι τοῖσ πολιορκοῦσιν αὐτὸν Μακεδόσι, πότεροσ εἰή δικαιότεροσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION