Plutarch, Dion, chapter 47 2:

(플루타르코스, Dion, chapter 47 2:)

ταῦτα τῶν περὶ τὸν Ἡρακλείδην δεομένων οἱ μὲν φίλοι παρεκελεύοντο τῷ Δίωνι μὴ φείδεσθαι κακῶν καὶ βασκάνων ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τοῖσ στρατιώταισ χαρίσασθαι τὸν Ἡρακλείδην καὶ τοῦ πολιτεύματοσ ἐξελεῖν δημοκοπίαν, ἐπιμανὲσ νόσημα, τυραννίδοσ οὐκ ἔλαττον. ὁ δὲ Δίων παραμυθούμενοσ αὐτοὺσ ἔλεγεν ὡσ τοῖσ μὲν ἄλλοισ στρατηγοῖσ πρὸσ ὅπλα καὶ πόλεμον ἡ πλείστη τῆσ ἀσκήσεώσ ἐστιν, αὐτῷ δὲ πολὺν χρόνον ἐν Ἀκαδημείᾳ μεμελέτηται θυμοῦ περιεῖναι καὶ φθόνου καὶ φιλονεικίασ πάσησ· ὧν ἐπίδειξίσ ἐστιν οὐχ ἡ πρὸσ φίλουσ καὶ χρηστοὺσ μετριότησ, ἀλλ’ εἴ τισ ἀδικούμενοσ εὐπαραίτητοσ εἰή καὶ πρᾷοσ τοῖσ ἁμαρτάνουσι·

SEARCH

MENU NAVIGATION