Plutarch, Dion, chapter 46

(플루타르코스, Dion, chapter 46)

ἐπεὶ δὲ ταῦτα παρασκευασάμενοσ καὶ τοῖσ θεοῖσ προσευξάμενοσ ὤφθη διὰ τῆσ πόλεωσ ἄγων ἐπὶ τοὺσ πολεμίουσ, κραυγῇ καὶ χαρὰ καὶ πολὺσ ἀλαλαγμὸσ εὐχαῖσ ὁμοῦ καὶ παρακλήσεσι μεμιγμένοσ ἐγίνετο παρὰ τῶν Συρακουσίων, τὸν μὲν Δίωνα σωτῆρα καὶ θεὸν ἀποκαλούντων, τοὺσ δὲ ξένουσ ἀδελφοὺσ καὶ πολίτασ. οὐδεὶσ δὲ φίλαυτοσ οὕτωσ ἦν καὶ φιλόψυχοσ παρὰ τὸν τότε καιρόν ὃσ οὐ μᾶλλον ὑπὲρ μόνου Δίωνοσ ἢ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀγωνιῶν ἐφαίνετο, πρώτου πρὸσ τὸν κίνδυνον πορευομένου δι’ αἵματοσ καὶ πυρὸσ καὶ νεκρῶν πολλῶν κειμένων ἐν ταῖσ πλατείαισ.

ἦν μὲν οὖν καὶ τὰ παρὰ τῶν πολεμίων φοβερά παντάπασιν ἀπηγριωμένων καὶ παρατεταγμένων παρὰ τὸ τείχισμα χαλεπὴν ἔχον καὶ δυσεκβίαστον τὴν πρόσοδον ὁ δ’ ἐκ τοῦ πυρὸσ κίνδυνοσ ἐτάραττε μᾶλλον τοὺσ ξένουσ καὶ δύσεργον ἐποίει τὴν πορείαν. κύκλῳ γὰρ ὑπὸ τῆσ φλογὸσ περιελάμποντο τὰσ οἰκίασ περινεμομένησ·

καὶ διαπύροισ ἐπιβαίνοντεσ ἐρειπίοισ καὶ καταφερομένοισ ἀπορρήγμασι μεγάλοισ ὑποτρέχοντεσ ἐπισφαλῶσ, καὶ πολὺν ὁμοῦ καπνῷ διαπορευόμενοι κονιορτόν, ἐπειρῶντο συνέχειν καὶ μὴ διασπᾶν τὴν τάξιν. ὡσ δὲ προσέμιξαν τοῖσ πολεμίοισ, ἐν χερσὶ μὲν ὀλίγων πρὸσ ὀλίγουσ ἐγίνετο μάχη διὰ τὴν στενότητα καὶ τὴν ἀνωμαλίαν τοῦ τόπου, κραυγῇ δὲ καὶ προθυμίᾳ τῶν Συρακουσίων ἐπιρρωσάντων ἐβιάσθησαν οἱ περὶ τὸν Νύψιον. καὶ τὸ μὲν πλεῖστον αὐτῶν εἰσ τὴν ἀκρόπολιν ἐγγὺσ οὖσαν ἀναφεῦγον ἐσῴζετο·

τοὺσ δ’ ἀπολειφθέντασ ἔξω καὶ διασπαρέντασ ἀνῄρουν οἱ ξένοι διώκοντεσ. ἀπόλαυσιν δὲ τῆσ νίκησ ἐν τῷ παραυτίκα καὶ χαρὰν καὶ περιβολὰσ ἔργῳ τηλικούτῳ πρεπούσασ οὐ παρέσχεν ὁ καιρόσ, ἐπὶ τὰσ οἰκίασ τραπομένων τῶν Συρακουσίων καὶ τὸ πῦρ μόλισ ἐν τῇ νυκτὶ κατασβεσάντων.

SEARCH

MENU NAVIGATION