Plutarch, Dion, chapter 12

(플루타르코스, Dion, chapter 12)

οὗτοσ μὲν οὖν εὐθὺσ κατελθὼν διεπεφύκει τῆσ τυραννίδοσ τῷ δὲ Δίωνι καὶ παρ’ ἄλλων ἐτύγχανον οὖσαι διαβολαὶ καὶ κατηγορίαι πρόσ τὸν τύραννον, ὡσ διειλεγμένῳ περὶ καταλύσεωσ τῆσ ἀρχῆσ πρόσ τε Θεοδότην καὶ πρόσ Ἡρακλείδην. ἄρχοντα τὸν Διονύσιον καταστήσειν εἰ δὲ ἀντιβαίνοι καὶ μὴ μαλάσσοιτο, καταλύσασ ἐκεῖνον ἐγνώκει τὴν πολιτείαν ἀποδιδόναι Συρακουσίοισ, οὐκ ἐπαινῶν μὲν δημοκρατίαν, πάντωσ δὲ βελτίω τυραννίδοσ ἡγούμενοσ τοῖσ διαμαρτάνουσιν ὑγιαινούσησ ἀριστοκρατίασ.

SEARCH

MENU NAVIGATION